NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.
13. november 2020

- Vår førsteprioritet er å få tak i nok ren energi til å erstatte hele NorgesGruppens forbruk. Den energien håper vi å finne i Norge, slik at verdiskapningen skjer her, sier Torbjørn Johannson til DN.

Konsernsjef Runar Hollevik sier det er naturlig å vurdere havvind som en del av selskapets klimasatsing.

- NorgesGruppens ambisjon er å bli klimanøytral i egen virksomhet. Produksjon av ren energi er nødvendig for å nå våre målsettinger, sier Hollevik.
NorgesGruppen har til nå satset stort på solceller, produksjon av hydrogen og vindkraft.

Det konkrete havvind-prosjektet NorgesGruppen samarbeider om, har et potensiale til å produsere 1400 megawatt. NorgesGruppens andel av prosjektet vil være anslagsvis 400 megawatt. De havbaserte vindmøllene skal bli en del av det såkalte Sørlig Nordsjø II. I dette området er det tilstrekkelig grunt til at man kan bygge vindmøller festet til sjøbunnen. Det er likevel omfattende og kompliserte prosjekter som vil kreve flere år med prosjektering. Det er også grunn til å anta at flere aktører vil konkurrere om konsesjon. Konsortiet NorgesGruppen er en del av inkluderer flere store selskaper. Det er foreløpig ikke offentlig hvilke andre selskaper som deltar.

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104