Den Norske Turistforening

NorgesGruppen og Den Norske Turistforening jobber sammen for at flere skal oppleve naturglede i Norge. Samarbeidet har pågått siden 2016.
03. februar 2016

NorgesGruppen og DNT ønsker å fremme sunn mat, et aktivt friluftsliv og naturvern som sentrale elementer for den norske folkehelsen. Sunn turmat og mer frukt og grønt på DNTs hytter er blant de konkrete målene for samarbeidet.

Både DNT og NorgesGruppen har røtter som går 150 år tilbake, og har et felles mål om, og felles interesse i, å kople flest mulig på naturen på en bærekraftig måte. Vi er til stede over hele landet gjennom DNTs hytter og NorgesGruppens butikker. Vår historie og rekkevidde gir oss kraft og mulighet til å påvirke den norske folkehelsen positivt.

Samarbeidsavtalen ble fornyet i desember 2018, og gjelder nå ut 2021.

 

Alternativ energi på Rauhelleren

I desember 2018 inngikk vi en egen samarbeidsavtale med DNT om etableringen av solcelleanlegg på DNTs turisthytte Rauhelleren på Hardangervidda. Avtalen gjelder ut 2021, og prosjektet går ut på å erstatte fossilt drivstoff med solceller på Rauhelleren.Foto: Marius Dalseg / DNT