ASKO i gang med vind og hydrogen

ASKO er en pioner innen utvikling av miljøvennlige løsninger, blant annet med solcelletak på sine lagre, og den første elektriske lastebilen.

ASKO er en pioner innen utvikling av miljøvennlige løsninger, blant annet med solcelletak på sine lagre, og den første elektriske lastebilen.

Pionerarbeidet fortsatte i 2017, da ASKO åpnet et nytt produksjonsanlegg for hydrogen i Trondheim i desember. Anlegget henter energi fra solceller på taket og vil i full drift produsere over 300 kg hydrogen i døgnet. Hydrogenet skal brukes som drivstoff for lastebiler, biler og trucker i egen virksomhet. Sent i 2017 kom også de første vindmøllene til ASKO på plass ved lageret i Rogaland. Vindmølleanlegget vil på sikt produsere to tredjedeler av ASKOs energibehov

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter