ASKO startet logistikkutdanning

Ansatte utvikler viktig kompetanse.

40 ASKO-medarbeidere startet i 2017 på et fireårig løp for å få bachelorgrad i logistikk gjennom ASKO-skolen. Programmet er utviklet av ASKO i samarbeid med Høyskolen Kristiania, og har som mål å styrke medarbeidernes kompetanse på et område som er og blir svært viktig for ASKO. De 40 er valgt ut på bakgrunn av motivasjonssøknader.

Selv om studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av jobb, må alle være villige til å ofre fritid for å komme i mål med utdannelsen.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter