DNT-brødene med stor suksess i butikk

NorgesGruppen og Den Norske Turistforening samarbeider om å fremme sunn mat, et aktivt friluftsliv og naturvern som sentrale elementer for den norske folkehelsen.

I 2017 har vi sammen gjennomført to viktige løft, som vi mener gagner både samfunn og forretning.

I september 2017 lanserte Bakehuset i samarbeid med DNT en ny brødserie, Naturlig sunt-brødene. Alle brødene er grove eller ekstra grove, og de har solgt svært godt gjennom høsten og vinteren.

Vi satte også et felles mål om å få 100 000 flere nordmenn ut på tur. Gjennom aktiviteter som «Kom deg ut-dagen» og distribusjon av turkatalogen i Kiwis butikker, har vi bidratt til å mobilisere for, og synliggjøre, turglede.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter