E-læring for arbeidere i verdikjeden

E-læring for arbeidere i verdikjeden

Vår erfaring viser at det er varierende kompetanse rundt rutiner for mer etisk og bærekraftig produksjon, og flere leverandører mangler ofte verktøyene for å sikre anstendige arbeidsplasser.

Unil arbeider helhetlig med å avdekke og forbedre arbeidsforhold i sine verdikjeder og krever blant annet sosiale revisjoner av produksjonssteder i definerte risikoland. I 2017 inngikk Unil et samarbeid med QuizRR med det formål å fremme læring og kompetanseheving. QuizRR tilbyr et innovativt elektronisk opplæringsverktøy hvor opplæringen foregår ved bruk av nettbrett. Opplæringen består av små filmer med tilpasset innhold og språk. Filmene er etterfulgt av flervalgs quiz-spørsmål som sørger for aktiv læring.

QuizRR implementert på lysfabrikk i Kina

I løpet av 2017 gjennomførte Unil, i samarbeid med IEH, som eneste representant fra den norske dagligvareindustrien, en pilot av QuizRRs modul for «Worker Engagement», som fokuserer på å forbedre dialog og deltagelse på arbeidsplassen. Dette prosjektet ble implementert på en lysfabrikk i Kina. 99 kvinner og 61 menn fullførte opplæringen gjennom totalt 579 opplæringsøkter. På denne måten fikk både arbeidere, mellomledere og ledere i lysfabrikken mer kunnskap om arbeiderrepresentasjon, deltagelse i fagforeninger, dialog og klagehåndtering. Unil kommer til å arbeide videre med QuizRR fremover og invitere flere produsenter i Kina til å delta.

Migrantproblematikk i Thailands matindustri

I Unils bærekraftsrapport for 2016 fortalte de om utfordringer knyttet til utnyttelse av migrantarbeidere blant produsentene deres i Thailand. Utnyttelse av migrantarbeidere fra blant annet Myanmar, Kambodsja, Laos og Vietnam er et vedvarende problem i matvareindustrien i Thailand. Unil har derfor initiert konkrete tiltak med det formål å redusere risikoen for slik utnyttelse.

Sammen med 13 andre nordiske dagligvareaktører støttet Unil i 2017 oppstarten og utviklingen av en helt ny skreddersydd opplæringsmodul i QuizRR, som tar for seg etisk rekruttering i den thailandske matvareindustrien.  Denne modulen skal implementeres på to fabrikker i Thailand i løpet av høsten 2018.

Våren 2017 deltok også flere av Unils produsenter i Thailand på en omfattende trening i ansvarlig rekruttering i regi av Foreign Trade Association (FTA)/Amfori. Treningen hadde et spesielt fokus på å lære opp ledere, HR-ansvarlige og bemanningsbyrå i å sikre en forsvarlig rekrutteringspraksis.

QuizRR

  • QuizRR er et svensk selskap, etablert i 2013 og med kontorer i både Stockholm og Hongkong
  • E-læringsverktøy for fabrikker i hvordan sikre en ansvarlig arbeidsplass
  • Alle resultater blir lagt ut på den nettbaserte QuizRR-portalen
  • Tilbyr tre moduler: ”Rights and responsibilities”, ”Worker Engagement” og ”Wage Management”


Les hele Unils bærekraftsrapport 2017 her

Foto: QuizRR

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter