Grønn vekst med Grofondet

I sitt første driftsår ga Grofondet tilsagn om støtte til 14 ulike prosjekter som samlet vil motta over 12 millioner kroner de neste årene.

Prosjektene er varierte og omfatter blant annet norsk produksjon av søtpotet, jordbær- og plommeproduksjon i tunnel, aquaponisk produksjon av ruccola og forebygging av svinn i butikk. Grofondet er opprettet av BAMA, Gartnerhallen og NorgesGruppen. Det gir støtte til kompetanseheving, forskning og utvikling innen frukt og grønt, gjennom hele verdikjeden fra bonde til butikk.

Les mer på www.grofondet.no

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter