Miljøvennlig emballasjeoptimering

Miljøvennlig emballasjeoptimering

Unil ønsker å redusere deres totale miljøbelastning og støtter opp under NorgesGruppens miljøambisjoner om å være klimanøytrale. Unil har derfor initiert flere prosjekter knyttet til miljøvennlig emballasjeoptimering.

Med fokus på emballasjeoptimering i form av økt fyllingsgrad kan miljøbelastningen fra produktene reduseres. Økt fyllingsgrad innebærer mindre forbruk av emballasje men også bedre utnyttelse av transport og lagring av produkter. Unil så derfor et behov for å kartlegge dagens emballasjeløsninger på sine produkter.

I 2017 gjennomførte Unil en grundig kartlegging av fyllingsgraden på sitt sortiment opp mot gjennomsnittet i bransjen. Resultatene av kartleggingen viser at Unil har en gjennomsnittlig fyllingsgrad på 52 prosent, noe som utgjør seks prosent høyere fyllingsgrad enn gjennomsnittlig bransjestandard. Med dette utgangspunktet er Unil på god vei med å fjerne lufta ut av varestrømmen. Fremover skal Unil fokusere på å øke fyllingsgraden på eksisterende portefølje og samtidig arbeide bevisst med å optimere emballasjeløsninger på nylanseringer.

Fra hermetikk til kartong

Emballasjeoptimering handler også om å finne mer miljøvennlige alternativer til emballasjemateriale.

Hermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi den generelle miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper sett ut i fra et livssyklusperspektiv. Unil har derfor besluttet å ikke lansere nye produkter med hermetikk og skal innen 2022 ikke lenger ha hermetikk blant sitt sortiment på egne merkevarer.

Kartong og/eller pose-emballasje er ofte gode alternativ til hermetikk. I 2017 lanserte Unil blant annet Eldorados økologiske Passata (finmoste tomater) i kartongen «Tetra». Den rektangulære formen til kartongen utnytter hylleplass i butikk samt palletering av produkter under transport bedre enn hermetikk. I tillegg veier Tetrakartongen i snitt 64 prosent mindre enn hermetikk (400g pakningsstørrelse). Bedre plassutnyttelse under transport og tynnere emballasje sparer miljøet med redusert CO2-utslipp. Kartong kommer også hovedsakelig fra trevirke og kan dermed FSC-sertifiseres og resirkuleres.

Unil kommer til å arbeide aktivt med å erstatte hermetikk med kartong fremover og i tillegg utforske muligheten til å benytte andre miljøvennlige emballasjetyper.

Vekk med hermetikken

  • Unil har satt et nytt mål om å fjerne all hermetikk fra egne merkevarer innen 2022.
  • Mulige alternativer til hermetikk er kartong eller poser (på større husholdningsprodukter).
  • Unil har i dag 53 hermetikkprodukter og 14 produkter i Tetra-kartong.


Les hele Unils bærekraftsrapport 2017 her

Foto: Unil

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter