Unil leverer nå kun Fairtrade-merket te

Unil leverer nå kun Fairtrade-merket te

Høsten 2017 ble First Price Earl Grey te sertifisert som siste te i rekken. 100% av Unils teer oppfyller nå kravene til Fairtrade og er dermed merket med dette.

Te er av flere årsaker et risikoprodukt ettersom teproduksjon er forbundet med flere utfordringer som blant annet barnearbeid, tvangsarbeid, lave lønninger og høyt forbruk av sprøytemidler. Ved å benytte sertifiseringer og merkeordninger som Fairtrade ønsker Unil å redusere risikoen for alvorlige brudd på arbeidstakerrettigheter og samtidig gjøre det enklere for forbruker å ta et mer bærekraftig valg.

Teen Unil kjøper har sin opprinnelse fra plantasjer i India og Sri Lanka. For disse plantasjene innebærer Fairtrade-sertifiseringen at alle arbeiderne skal ha faste kontrakter og arbeidsforhold som oppfyller ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner, i tillegg til mange andre krav til trygge og gode arbeidsforhold. Arbeiderne skal minst motta nasjonal minstelønn og ha rett til å fagorganisere seg og drive kollektive lønnsforhandlinger.

Unil benytter Fairtrade-ordningen som et av flere tiltak for å sikre en bærekraftig verdikjede og vurderer kontinuerlig behovet for å sertifisere ulike produktkategorier. Unil har også som mål å øke andelen av omsetning på våre produkter med bærekraftsertifiseringer. Fairtrade-merket, men også andre merkeordninger for rettferdig handel som for eksempel UTZ, vil være en naturlig del av å opprettholde dette målet.

Les hele Unils bærekraftsrapport 2017 her

Foto: Siddarth Selvara

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter