Vi trygger maten

Vi trygger maten

Forbrukerne skal være sikre på at alt de kjøper i NorgesGruppens kjeder er trygt. Derfor bruker konsernet store ressurser på å sikre kvalitet og trekke varer tilbake når det påvises feil.

Kvalitetsavdelingen i NorgesGruppen jobber kontinuerlig med å identifisere områder i verdikjeden hvor det kan være risiko med tanke på mattrygghet og produktkvalitet. Konsernet har et beredskapsteam og et effektivt system for tilbaketrekking av varer. Når alarmen går, varsles de aktuelle lagrene og butikkene via sms, e-post og intranett, og produktene fjernes umiddelbart fra hyllene. Like viktig er den forebyggende innsatsen, med målrettet oppfølging av leverandører og stikkprøvekontroller av varene i hylla. Likevel, det å forebygge og avdekke matsvindel er svært komplekst og krevende for en aktør alene.

– Vi mener at et samarbeid mellom seriøse aktører er helt nødvendig dersom vi skal komme problemet med matsvindel til livs, og vil være en pådriver for et nasjonalt samarbeid slik de har i Storbritannia, sier Inge Erlend Nesset, kvalitetsdirektør i NorgesGruppen.

I Storbritannia har matbransjen dannet nettverket Food Industry Intelligence Network (FiiN) for å utveksle erfaringer og informasjon, og som et kontaktpunkt mot myndighetene. 

Et komplekst problem

Svindel og juks med mat kan være krevende å oppdage. Det kan være tilfeller der ingredienser er fullstendig skiftet ut med noe annet, slik som i hestekjøttskandalen i 2013 der storfekjøttet var erstattet med hestekjøtt. Men det kan også være tilfeller der kun deler av ingrediensen er byttet ut, slik at innholdet ikke samsvarer med det varen skal inneholde.

– Det kan for eksempel være en olivenolje som ikke er hundre prosent extra virgin, og er blandet ut med billigere olivenolje. Det er vanskelig å smake forskjellen, og dette er en måte å lure forbruker på som vi ser for mye av. Samtidig er vi nok tryggere i Norge enn i mange andre land, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør handel, Forbrukerrådet.

– Den norske matvarebransjen bør stå samlet mot utfordringene for å sikre fortsatt trygghet og høy kvalitet på maten fremover.

Wibecke Ødegård Johansen, kvalitetssjef i Unil

Rent mel i posen?

Matsvindel er et større problem i Europa, men Mattilsynet ser en tendens til at organiserte kriminelle infiltrerer det norske markedet. – Det ser vi blant annet gjennom de beslag Mattilsynet har gjort i Oslo-området de senere årene, sier Keren Bar-Yaacov i Mattilsynet, seksjon tilsynsutvikling og juss.

Wibecke Ødegård Johansen er kvalitetsjef i Unil, som er leverandør av NorgesGruppens egne merkevarer. Hun ønsker et samarbeid i bransjen velkommen.

– Den norske matvarebransjen bør stå samlet mot utfordringene for å sikre fortsatt trygghet og høy kvalitet på maten fremover, sier hun.

Mattilsynet, som er myndigheten som rapporterer om og etterforsker matsvindel, er enig. – Dette kan være en god idé for norsk matvareindustri, sier Bar-Yaacov.

– Det er viktig at alle seriøse aktører erkjenner utfordringen, og sammen gjør sitt ytterste for å sikre verdikjedene sine mot svindel og uredelige aktører, sier kvalitetsdirektør Inge Erlend Nesset.

Fakta om matsvindel

Matsvindel er når overlagte valg/handlinger fører til at matvarer ikke har de egenskapene som forbrukere, kjøpere eller myndigheter forventer ut fra den informasjonen de har om produktene.

Det kan eksempelvis være:

  • «Kreative» varetransporter, for å skjule råvarenes sanne opprinnelse og dermed unngå tollkostnader.
  • «Sminking» for å få forringede råvarer eller produkter til å se friske ut.
  • Å bytte ut dyre råvarer med lignende, billigere råvarer.

Matsvindel kan i verste fall føre til helseskadelige produkter. I Norge har Mattilsynet avdekket ulovlig bruk av matsminke på tunfisk, olivenolje som ikke holder kvaliteten den skal og omsetning av stjålet kjøtt og smuglerkjøtt. Disse varene nådde ikke frem til butikkhyllene i NorgesGruppens kjeder.

Produkter som er sårbare for juks

  • Olivenolje
  • Honning
  • Økologiske produkter
  • Kaffe og te
  • Fruktjuice
  • Fisk
  • Krydder (eksempelvis safran, kanel, chili, svart pepper).

Kilde: Journal of Food, illicittrade.com
Foto: GettyImages

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter