Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

NorgesGruppen jobber hele tiden for å kunne tilby de laveste matvareprisene og det beste vareutvalget i våre butikker. Derfor forhandler vi med de største leverandørene hvert år. I tillegg er en av våre kjeder, KIWI, den tydelige prispresseren i markedet.

Dette bidrar til at prisutviklingen på mat- og drikkevarer i Norge over tid har fulgt eller hatt lavere vekst enn prisveksten på øvrige varer og tjenester i samfunnet (SSB). I årene 2016 – 2019 ligger KPI for mat og drikkevarer under konsumprisindeksen hvert år.

I 2020 utviklet matvareprisene seg normalt frem til korona-utbruddet. Fra og med april har vi derimot sett et uvanlig skifte i prisene hvor matprisene øker mer enn hva vi har vært vant med.
Det er to hovedårsaker til dette:

- På grunn av økt salg i norsk dagligvare har behovet for import økt i enkelte varegrupper, særlig der norsk råvare i perioder går tom. Leverandører som importerer handelsvarer har fått en økt varekostnad som følge av svakere kronekurs. Også de leverandørene som produserer matvarer i Norge er blitt påvirket av svakere kronekurs gjennom økte kostnader for sine innsatsfaktorer.
- Utfordringer med vareforsyning, endringer i handlemønster og arbeid med smittevern har hatt påvirkning på drift og produksjon i hele verdikjeden.

Nevnte forhold gjør 2020 til et særlig uvanlig år, der stans i grensehandelen gir økt omsetning i norske dagligvarebutikker. Økt omsetning ønsker vi skal komme kundene til gode, og derfor fortsetter KIWI sin rekke av store priskutt. 19. oktober gjennomførte de årets fjerde priskutt på over 500 varer. Når KIWI presser prisene, vil gjerne andre følge etter. Derfor kuttet KIWI 9. november prisene ytterligere ned på de samme 500 varene frem til 1.desember. Se hele oversikten her.

Her finner du mer fakta om norske matvarepriser

Her finner du fakta om forhandlinger