Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

Slik jobber vi for å holde matvareprisene nede

Vi gjør det vi kan for å holde matprisene så lave som mulig ved å forhandle med leverandørene våre og ved å konkurrere tøft på pris i markedet gjennom hele året.

Det er ekstra viktig i en tid der prisene øker på grunn av store kostnadsøkninger på innsatsfaktorer, råvarer og energi. Kostnadsøkningene reduserer marginene og lønnsomheten vår, fordi prisveksten ut i butikk ikke dekker de økte kostnadene.

NorgesGruppens kjeder skal alltid være konkurransedyktige på pris. Det har betydning for husholdningenes økonomi og er samtidig avgjørende for kundenes valg av butikk og vår lønnsomhet i et konkurransepreget marked.

Samtidig vil NorgesGruppen bidra til å opprettholde bredde i sortimentet og tilby kundene varer av annen kvalitet og større verdi, til høyere pris. Matvareprisene svinger mye fra måned til måned. Derfor er det viktig å se på prisutviklingen av at og drikkevarer over tid.

NorgesGruppens forbrukerundersøkelser viser at pris, vareutvalg og beliggenhet er de tre viktigste faktorene når dagligvarekunder skal bestemme hvor innkjøpet gjøres.

Dette påvirker prisutviklingen

KIWI er prispresseren på dagligvarer

Derfor forhandler vi med de største leverandørene