Solide bærekraftsresultater

Solide bærekraftsresultater

Vi vil lede an i det grønne skiftet, styrke folkehelsen og tilby gode arbeidsmuligheter for alle.
21. mars 2024

Vi jobber hver dag for å levere resultater som skal sørge for

  • klimanøytral drift i 2030
  • sunnere og grønnere handlekurv til kundene
  • et bærekraftig arbeidsliv og verdikjede

Over halvveis mot strategiperioden ut 2025, er resultatene gode. Klimagassutslippene fra egen virksomhet er redusert med 18 prosent fra 2019, godt hjulpet av redusert matsvinn, lavere strømforbruk og investeringer i overgangen fra fossil til fornybar energi.

Dette er faktiske kutt i utslippene på 18 prosent, uten kjøp av klimakvoter eller annen kompensasjon. I handlekurven økte endelig fiskesalget igjen i 2023, takket være kampanjer og produktutvikling. Samtidig var priskonkurransen på sukkervarer tøff, og vi så en økning i omsetning av sjokolade og snacks. Vi jobber for å snu trenden og nå målet om 10 prosent reduksjon i 2025.

I 2023 gjennomførte vi en dobbel vesentlighetsanalyse, i henhold til krav i EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som trer i kraft fra 2024. Vesentlighetsanalysen belyser hvilke områder som er viktige for oss og for omverdenen, og blir ett av flere verktøy i strategiarbeidet vårt fremover.

 

Nærmer oss målet for matsvinn

Vi nærmer oss målet vi har satt om at vi skal redusere matsvinnet med 55 prosent innen 2025. Etter 2023 var fasiten 40 prosent reduksjon i matsvinnet fra 2015, som er året vi måler mot. Det er godt foran målet som er satt i bransjeavtalen.

De gode resultatene er summen av systematisk arbeid og mange ulike tiltak. Aller viktigst er det å bestille riktig mengde mat til riktig tid. Til dette formålet har vi utviklet automatisk varebestilling, et verktøy som stadig blir mer presist.

Nedprising i alle varegrupper

Et populært tiltak er nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato. I 2023 introduserte også KIWI og SPAR nedprising av frukt, grønt og bakervarer, et grep MENY tok allerede i 2017. Dette grepet i de tre kjedene har stor effekt på svinnet. Alle de største varegruppene er nå omfattet av nedprising.

En gamechanger

I 2023 kom også de første varene med nye 2D-koder til butikkene våre. De skal erstatte de tradisjonelle strekkodene og vil blant annet gjøre det enklere å fange opp varer som snart går ut på dato. På sikt kan 2D-koder også gjøre at kunder, gjennom egnet kundeapp, får beskjed om når maten de har i kjøleskap og frysernærmer seg utløpsdato.

 

Mer mat til vanskeligstilte gjennom HANDLE

Med støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE, skal Matsentralen og Kirkens Bymisjon etablere et nytt kjøkken i Sandnes og produsere 40 000 ferdigretter i måneden til de som trenger det mest. Maten vil bli laget av gode råvarer som i dag går til spille, og som heretter skal leveres til Matsentralen og Kirkens Bymisjon for bearbeiding. En del av prosjektet er å få tilgang til mer proteiner, som kjøtt, til bruk i ferdigrettene.

Prosjektet vil gi et varmt måltid til folk fra Kristiansand i sør til Bergen i vest, og er en utvidelse av lignende initiativ hos Matsentralen og Kirkens Bymisjon i Oslo, hvor det produseres 10 000 ferdigretter i måneden.

I tillegg til kokker er det i stor grad folk som står utenfor arbeidslivet og som trenger arbeidstrening som produserer og distribuerer måltidene, en viktig plattform for å få flere i jobb. Matsentralen og Kirkens Bymisjon fikk til sammen 16 millioner kroner i søknadsrunden til HANDLE i 2023. Fondet mottok hele 165 søknader. Syv prosjekter mottok totalt 26 millioner kroner.

Les mer om HANDLE her.