- Vi er opptatt av en sunn og rettferdig konkurranse

- Vi er opptatt av en sunn og rettferdig konkurranse

- Det er bra at Regjeringen legger frem en stortingsmelding som gir et samlet bilde av konkurransesituasjonen, sier konsernsjef Runar Hollevik.
19. juni 2020

Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmelding om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. 

NorgesGruppen støtter en styrking av Konkurransetilsynet og opprettelse av Handelstilsynet. 

- Vi er opptatt av sunn og rettferdig konkurranse, og er positive til tiltak som gjør det lettere for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet, sier Runar Hollevik.

Dagligvarebransjen er en av de viktigste bransjene for folks økonomi, derfor er åpenhet viktig. NorgesGruppen mener det er nødvendig at nye tiltak fra Regjeringen har en klar positiv effekt for forbrukerne. Ytterligere reguleringer må utredes nøye, slik at man unngår svekket konkurranse, høyere priser eller andre uheldige konsekvenser for forbrukerne.

Regjeringen velger å ikke innføre forslaget om forbud mot prisdiskrimminering.
- Mer kunnskap om hvorfor forskjeller oppstår er viktig i kontrollen med innkjøpspriser. Vi tar sikte på å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

- NorgesGruppen jobber hele tiden for å ha de laveste matvareprisene og det beste vareutvalget for å vinne kampen om kundene. Betingelsene vi fremforhandler med leverandører kommer kundene til gode gjennom lavere matvarepriser, sier konsernsjef Runar Hollevik.

På våre websider kan vi finne mer informasjon om dagligvaremarkedet, deriblant matvarepriser, forhandlinger og distribusjon.

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104