God kundevekst og stabil lønnsomhetsutvikling

God kundevekst og stabil lønnsomhetsutvikling

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft. Stabil og effektiv matvareforsyning er svært viktig i dagens hverdag, en tid som er preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.
26. mars 2020

Lønnsom vekst i hard konkurranse
Driftsinntektene i 2019 var på 90 504 millioner kroner. Dette er en økning på 3,1 prosent og gjenspeiler kundeveksten i et marked preget av økt konkurranse og svak vekst. Driftsresultatet (EBIT) er forbedret til 3 650 millioner kroner i 2019. Det ga en driftsmargin (EBIT) på 4,0 prosent. Årsresultatet var på 2 746 millioner kroner, som tilsvarer en margin på 3,0 prosent av driftsinntektene.

- Bedre handleopplevelser resulterte i god kundevekst, lønnsom drift og fortsatt mulighet til satsing fremover, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Sammenlignbar vekst i NorgesGruppen var 0,4 prosentpoeng bedre enn veksten i dagligvaremarkedet. MENY ble markedets vekstvinner med 3,4 prosent. KIWI forsterket sin markedsposisjon både innen sammenlignbar vekst og nye butikker. SPAR vant flere kunder i 2019, og Joker opprettholdt sin sterke distriktsprofil og markedsposisjon.

Betydelige investeringer
I 2019 investerte selskapet 4,7 mrd. kroner i bedre handleopplevelser, mer effektiv drift og i flere miljøvennlige løsninger.

Samtlige satsningsområder innen sunnhet og folkehelse utvikler seg i riktig retning. I 2019 handlet kundene mindre fett, salt og sukker – samtidig som de handlet mer frukt og grønt, spiste grovere bakervarer og kjøpte flere nøkkelhullsprodukter. Matsvinnet er redusert med 24 prosent siden 2015, og ASKO produserte i 2019 mer fornybar energi enn sitt totale forbruk.

Stabil vareflyt i en krevende periode
- Vi jobber for at kundene skal ha tilgang til mat over hele landet, også under ekstraordinære omstendigheter. Stabil og effektiv matvareforsyning er svært viktig i en hverdag preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset. Matforsyning er definert som en samfunnskritisk funksjon. Når våre kunder og ansatte opplever en hverdag som er veldig annerledes enn for få uker siden, betyr stabil lønnsomhetsutvikling i 2019 først og fremst at vi står godt rustet til å håndtere en usikker framtid, sier Runar Hollevik.


Les års- og bærekraftsrapport her

For ytterligere kommentarer:
Ingrid S. Gundersen, Kommunikasjonssjef Konserninformasjon, tlf. 97 51 44 95 

Vi kommenterer den økonomiske utviklingen eksklusive ny regnskapsstandard IFRS 16, fordi det gir et mer korrekt bilde av utviklingen sammenlignet med året før.