ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.
12. november 2020

Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO. 

– ASKO har etablert dialog med flere andre aktører, og viser stort pågangsmot og engasjement for å lykkes. Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

NorgesGruppens ambisjon er å bli klimanøytral i egen virksomhet. ASKO er Norges største grossist, og en del av NorgesGruppen. ASKO har 700 lastebiler på veiene, og er med det en svært viktig pådriver for innfasing av innovative løsninger og teknologiske nyvinninger.

Juryen sier i begrunnelsen at ASKO viser vei og bereder grunn for at andre lettere skal kunne følge etter.

ASKO er tidlige brukere av utslippsfrie lastebiler og har sammen med utvalgte samarbeidspartnere utviklet batteri- og hydrogenelektriske alternativer til dieselbruken i vanlige lastebiler. På samme måte jobber ASKO nå med utvikling av selvgående, elektriske transportferger som skal krysse Oslofjorden. ASKO bruker også egen vindkraft for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og bygger solcelleanlegg på taket til alle ASKOs distribusjonslager.

- Denne prisen gir alle oss i ASKO en ytterligere inspirasjon til å stå på – og brøyte vei – for det grønne skiftet, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO. Vi vil fortsatt jobbe knallhardt for 100 prosent fornybar energi og 0-utslipp innen transport, og vi vil dele det vi kan med andre aktører som ønsker det samme.

Les mer om hvordan vi jobber for å bli klimanøytrale i NorgesGruppen

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for syvende gang. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.

Signe Bunkholt Sæter

KONTAKTPERSON

Signe Bunkholt Sæter
Direktør bærekraft
90137294