Finansiert rapport om migrantarbeideres vilkår

Finansiert rapport om migrantarbeideres vilkår

Hvordan og hvorfor kan det oppstå utnyttelse i rekrutteringen av migrantarbeidere til norsk matproduksjon? Dette har NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE bidratt til å belyse gjennom å støtte et forskningsprosjekt fra Kinginstituttet på temaet.
10. august 2023

Forskningsprosjektet, som er i regi av Coretta & Martin Luther King Institutt for fredsarbeid, var ett av totalt åtte prosjekter som ble valgt ut i HANDLEs første tildelingsrunde i januar 2022. Nå, drøyt halvannet år etter tildelingen, er resultatene fra forskningsprosjektet lagt frem i en rapport.

Rapporten, «Rekruttering av migrantarbeidere – en studie av norsk matproduksjon», utforsker flere ulike aspekter ved rekrutteringen av migrantarbeidere til norsk matproduksjon: Den kartlegger ulike aktører i rekrutteringsprosessene, undersøker hvordan migrantarbeidere finner jobber, og retter søkelys mot norsk matproduksjons mange rekrutteringskanaler.

– Målet med denne rapporten er å gi bedre innsikt i rekrutteringsprosessen til utenlandske arbeidere som ofte foregår over landegrenser hvor det er lite innsyn i hvilke avtaler som inngås, skriver Tina Davis i rapportens sammendrag.

De fleste arbeidsgivere opererer seriøst

Grunnlaget for rapportens analyse er kvalitative intervjuer med 20 eksperter på feltet, i tillegg til 19 migrantarbeidere fra 13 ulike land. Samlet sett viser resultatene at et flertall av arbeidsgiverne i norsk matproduksjon behandler arbeiderne sine i tråd med regelverket og normene i det norske arbeidslivet.

Likevel, sier rapporten, er det også en gruppe uredelige aktører som utnytter migrantarbeidere i rekrutteringsprosessen. Å kartlegge hvilke faktorer som gjør dette mulig, samt å komme med anbefalinger til hvordan en kan sikre tryggere prosesser i fremtiden, er sentrale elementer i rapporten.

Viktig for NorgesGruppen

NorgesGruppens kunder skal kunne være trygge på at varene de kjøper i våre butikker stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter. Dette er en del av vår bærekraftstrategi og våre bærekraftmål.

Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge hvilke utfordringer vi står overfor, samt hvilke tiltak som kan iverksettes. Derfor har NorgesGruppen støttet prosjektet med midler fra vårt eget bærekraftfond, HANDLE.

– Ved å støtte et slikt forskningsprosjekt viser vi at NorgesGruppen aktivt arbeider for å ivareta arbeidere i våre verdikjeder. Forskning er viktig, og nå har vi nok kunnskap til å ta dette videre til konkrete tiltak. Ikke bare er dette viktig for de aktuelle arbeiderne, men dette er også med på å ivareta den høye tilliten forbrukeren har til norsk matvareproduksjon, sier fagsjef bærekraftig handel Bjart Thorkil Pedersen i NorgesGruppen.

Rapporten fra Kinginstituttet kan leses her.

HANDLE skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025, for å støtte prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig. Fem prosjekter er blitt fullført siden første tildelingsrunde i januar 2022, mens tretten prosjekter fremdeles pågår.

Oversikten over HANDLEs tildelinger finner du her.