Handelens Miljøfond – handelens store miljøsatsing!

Handelens Miljøfond – handelens store miljøsatsing!

Fra 15. august er Handelens Miljøfond i gang, det er gode nyheter for miljøet. NorgesGruppen har vært med som initiativtaker, og jobbet sammen med resten av handelsnæringen for å få etablert fondet. Allerede er representanter for omtrent 80 prosent av plastposene som omsettes i Norge, medlemmer.
20. juni 2018

- Vi gleder oss over at Handelens Miljøfond er i gang fra 15. august. Midlene er øremerket gode tiltak som skal redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer. Det er en dugnad alle kjedene i NorgesGruppen ønsker å være med på, sier miljøsjef Halvard Hauer i NorgesGruppen.

Kundene som handler i KIWI, MENY, Jacobs, Joker, SPAR, Eurospar, Nærbutikken, StorCash, Mix, Deli de Luca og  JAFS vil gjennom posene de kjøper, bidra til at prosjektene som Handelens Miljøfond støtter, kan gjennomføres.

I Norge bruker vi mange plastposer, men så mye som 80 prosent av posene brukes minst to ganger, først og fremst som avfallsposer. EU ser på plastbæreposer som et miljøproblem, og har derfor regulert dette gjennom et eget direktiv, der man fra 1. januar 2019 er pålagt å ta betalt for plastbæreposene. I Norge har handelen og myndighetene kommet frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for å redusere de negative konsekvensene av bruk av plastbæreposer. Næringslivet, herunder Virke, Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og NHO Service og Handel, har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn, øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast. De første tildelingene vil komme i løpet av høst 2018.


Se pressemelding fra Handelens Miljøfond her

Se pressemelding fra NorgesGruppen om HMF her