Handelens Miljøfond – et krafttak for miljøet

Handelens Miljøfond – et krafttak for miljøet

Handelens Miljøfond skal i årene som kommer iverksette miljøtiltak, blant annet tiltak for å redusere plastposebruk.
02. oktober 2017

Samarbeidet mellom Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke ble lansert i dag.

Partene er enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass et miljøfond hvor midlene er øremerket gode tiltak. I første omgang vil vi blant annet jobbe for å tilby handlenett, motivere kundene til å bruke disse om igjen, og tilrettelegge for ulike informasjonstiltak i våre butikker, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

EUs «plastposedirektiv»
EUs krav i henhold til «plastposedirektivet» er enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger nå at det tas betalt. Det er fornuftig, siden plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge. Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet aktivt jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom prisøkning, informasjonstiltak og alternativer til plastposer.

Det er dagligvarehandelen og faghandelen som står bak Handelens Miljøfond, som også vil bidra med støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer. Norsk Industri støtter også initiativet fra varehandelen. Midlene vil bli hentet inn via vederlagssystemet til Grønt Punkt Norge, som i dag er ansvarlig for gjenvinningsvederlag.

Opprydding av plastforsøpling
Gjennom Handelens Miljøfond vil det bli gitt støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning og utvikling
Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til relevante prosjekter hos Handelens Miljøfond. Dette kan være prosjekter som for eksempel bidrar til økt bruk av gjenvunnet plast, avfallsforbygging, kompetanseutvikling, mer effektive plastgjenvinningsprosesser og utnyttelse av marin plastforsøpling.

Varehandelen har sammen med Grønt Punkt Norge jobbet med dette forslaget. Handelens Miljøfond skal være et bidrag til et krafttak for miljøet, og demonstrerer at norsk næringsliv er villige til å strekke seg langt for å få til kostnadseffektive løsninger som gir miljøeffekt. Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.

 

Relaterte saker