Ikke misbruk av markedsmakt

Ikke misbruk av markedsmakt

Forbrukerrådet påstod at Ringnes og Hansa Borg hadde blitt presset til å gi fra seg distribusjon av varer. Dette var grunnløse beskyldninger, og Konkurransetilsynet har i dag konkludert med at det ikke er funnet grunnlag for disse påstandene.
21. mai 2015

Konkurransetilsynet sier i en melding i dag at de har avsluttet sine undersøkelser av om NorgesGruppen har misbrukt en dominerende stilling i forbindelse med overgang til grossistdistribusjon av drikkevarer.

- Konkurransetilsynet har undersøkt forholdene rundt en mulig overgang til grossistdistribusjon for Hansa Borg og Ringnes. Tilsynet har ikke funnet grunnlag for påstandene om utilbørlig press fra NorgesGruppen i disse prosessene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Undersøkelsene ble igangsatt som følge av en klage fra Forbrukerrådet 17. april. I klagen ba Forbrukerrådet Konkurransetilsynet om å stanse NorgesGruppens overtakelse avdistribusjonen fra Hansa Borg og Ringnes. Forbrukerrådet anførte at overgangen kunne skyldes press fra NorgesGruppen, og at et slikt press kunne utgjøre et misbruk av NorgesGruppens dominerende stilling i ett eller flere markeder. 

Det er naturligvis feil at NorgesGruppen utøver utilbørlig press i slike sammenhenger.
- Vi beklager at Forbrukerrådet fremsatte gale opplysninger. Vi var trygge på at Konkurransetilsynet ville sette seg inn i de faktiske forhold, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Relaterte saker