Iverksetter ytterligere tiltak

Iverksetter ytterligere tiltak

NorgesGruppen Data har denne uken iverksatt ytterligere tiltak for å få bekreftet at vår IT-leverandør av driftstjenester Tata Consultancy Services (TCS) følger arbeidsmiljøloven.
28. juni 2016

- Alle som jobber for NorgesGruppen skal behandles skikkelig. Vi aksepterer ikke brudd på arbeidsmiljøloven, sier direktør for myndighetskontakt Bård Gultvedt.

Blant annet vil NorgesGruppen Data be om innsyn i arbeidskontrakter og andre relevante dokumenter. Det vil også bli gjennomført samtaler med ansatte i Norge. Undersøkelsene gjennomføres med bistand fra advokatfirmaet Haavind og KPMG.

Etter at NorgesGruppen Data mottok bekymringsmeldingen, ble den umiddelbart forelagt og skriftlig besvart av øverste ledelse hos omtalte leverandør. NorgesGruppen Data har skriftlig og muntlig gitt klar beskjed til TCS om at arbeidsmiljøloven skal følges. TCS har gitt tydelige svar om at selskapets ansatte i Norge har arbeidsvilkår som er i samsvar med norsk lov.

NorgesGruppen Data legger stor vekt på å så raskt som mulig få avklart de forhold som omtales av NRK.


Kontaktpersoner:
Bård Gultvedt og Ingrid Solberg Gundersen