NorgesGruppens bærekraftsfond; de første tildelingene er valgt ut

NorgesGruppens bærekraftsfond; de første tildelingene er valgt ut

NorgesGruppen etablerte i høst bærekraftsfondet HANDLE. I løpet av første søknadsrunde har fondet mottatt hele 68 søknader. Nå offentliggjøres de første åtte prosjektene som får støtte. Blant disse er sirkulære klimatomater, utvikling av plantebaserte produkter og luftebalkonger for griser.
12. januar 2022

Fondet skal investere i prosjekter som fører til tettere samarbeid om en grønnere og sunnere utvikling av den norske verdikjeden for mat, og er et tillegg til NorgesGruppens egne bærekraftstiltak. I fondets første tildeling blir det utbetalt 14,5 millioner kroner til åtte prosjekter.

- Den store pågangen viser at det jobbes godt med områder som miljø, helse og mennesker i norsk matproduksjon, sier Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i NorgesGruppen:
– Det er tydelig at det jobbes målrettet med bærekraftig omstilling gjennom hele verdikjeden. Fondet har fått til sammen 68 gode og relevante søknader fra store og små aktører. Blant disse er både potensielle og eksisterende samarbeidspartnere, i tillegg til gründere, interesseorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Prosjektene det er søkt om støtte til, er alt fra sirkulær ressursbruk og bedre dyrevelferd, til lavere klimautslipp i produksjon og produktutvikling, og flere plantebaserte produkter, sier Signe Bunkholt Sæter.

– Fondets faglige utvalg har gått grundig gjennom alle søknadene, og vi har latt oss imponere av både innholdet og ambisjonene. Nå er vi glade for å kunne offentliggjøre de første prosjektene som får støtte fra HANDLE. Felles for disse er at de bidrar til en bærekraftig utvikling i den norske verdikjeden for mat, fortsetter Sæter.

Sunnere og grønnere produkter, økt dyrevelferd og maksimal ressursutnyttelse
Det er tildelt totalt 14,5 millioner kroner i første søknadsrunde til åtte prosjekter:
1. Reklima: Norske klimatomater, sirkulær produksjon med biogass fra matavfall og husdyrgjødsel.
2. Våren: Produsere norsk, plantebasert meierialternativ med havre.
3. Nortura: Griser får mer lys, luft og plass gjennom ombygging av eksisterende driftsbygninger.
4. Kysthagen: Familiebedrift skalerer opp juiceproduksjon av grønnsaker som ellers kastes.
5. Tine: Bruke restråstoff fra melkeproduksjon for industriell anvendelse.
6. Orkla: Utvikle gode alternativer for tilsetningsstoffet karragenan i forskjellige produkter.
7. Mack Bryggerier: Fange inn overskuddskarbon fra ølproduksjon til bruk som kullsyre i drikkevarer.
8. Kinginstituttet: Kartlegge hvordan migrantarbeidere møtes i den norske verdikjeden for mat.

 

For mer informasjon om HANDLE og de ulike prosjektene, vennligst kontakt
Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i NorgesGruppen: signe.seter@norgesgruppen.no

Mer informasjon finner du også på fondets hjemmeside her. 

Fakta

«Handle – NorgesGruppens bærekraftsfond»
NorgesGruppens bærekraftsfond er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører med relevante prosjekter, som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker. Neste søknadsrunde er i løpet av 2022.

Handle skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden. Bærekraftsfondet har et tildelingsutvalg som har overordnet ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.