Ønsker krav om etisk handel

Ønsker krav om etisk handel

NorgesGruppen var på høring i næringskomiteen med budskap om viktigheten av etikk i offentlige anskaffelser.
31. mars 2015

Norge vil i løpet av våren 2016 ha et nytt regelverk om offentlige anskaffelser på plass der både innspill til forenklingsutvalget og EUs nye innkjøpsdirektiver vil prege det nye regelverket.

Det har fra flere hold blant annet fra Initiativ for Etisk Handel, der NorgesGruppen er medlem, vært bekymring rundt krav om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i forenklingsarbeidet av loven.

Tirsdag 24. mars var NorgesGruppen ved fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand, i næringskomiteen for å fremme NorgesGruppens syn på representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Ingunn Gjerstad, Kirsti Bergstø, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen.

Dette var budskapet fra NorgesGruppen til næringskomiteen:

«For NorgesGruppen er det viktig at etisk handel vektlegges i det nye regelverket. Vi ønsker at seriøse aktører premieres i offentlige anbudsrunder for det arbeidet de gjør i leverandørkjeden for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og vern av miljø. Dette krever kompetanse på innkjøpersiden - så man stiller riktige krav og kan være i stand til å vurdere leverandørenes innsats på arbeidet».

Hele innlegget fra NorgesGruppen finner du her.

- Budskapet fra fagbevegelsen, arbeidsgivere, bedrifter, sivilsamfunn og IEH var entydig under høringen: For å motvirke til barnearbeid og andre uverdige arbeidsforhold i offentlige anskaffelser må dette inn i loven, og for å sikre god implementering er det viktig kunnskap, samarbeid og samordning, sier Magne Paulsrud, seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel.

NHO, LO, YS, Fellesforbundet, Klubben, Initiativ for Etisk Handel, Fremtiden i våre hender og Forum for Utvikling og Miljø holdt også innlegg ved høringen.

Hele representantforslaget og video fra høring finner du her.

Relaterte saker