Positiv utvikling for alle våre dagligvarekjeder

Positiv utvikling for alle våre dagligvarekjeder

Tall fra analysebyrået Nielsen viser at alle våre kjeder, KIWI, MENY, SPAR og Joker, økte sine markedsandeler i 2016.
28. februar 2017

- Det at alle våre kjeder styrker sin posisjon er en anerkjennelse for at vi setter kunden som vår øverste sjef, sier konsernsjef Runar Hollevik. Styrket markedsposisjon forklares hovedsakelig av høyere organisk vekst enn veksten totalt i markedet. Det betyr at flere kunder velger våre kjeder og at hver handel øker, sier konsernsjef Runar Hollevik. Det er en stor og viktig annerkjennelse for den jobben som gjøres i butikk hver dag og for hele støtteapparatet i kjedene og NorgesGruppens øvrige virksomhet.

Ved årsskiftet var KIWI sin markedsandel på 19,9 prosent, opp 1,0 prosentpoeng fra i fjor. MENY fikk en andel på 10,9 prosent, opp 0,2 prosentpoeng. SPAR/EUROSPAR fikk 7 prosent markedsandel (+0,1%p) og Joker fikk 3,7% andel (+0,1%p).

Dagligvaremarkedet vokste 3,1 prosent i 2016, viser tall fra analysebyrået Nielsen. NorgesGruppen, inkludert kjøpmannseide butikker, økte med 5,7 prosent i samme periode. Markedsandelen til NorgesGruppen er ved årsskiftet 42,3 prosent. Matvareprisene steg 2,6 prosent i 2016, som er lavere enn konsumprisindeksen med en vekst på 3,6 prosent i samme periode.

Flere valgmuligheter – sterk konkurranse
- Konkurransen om kundene er tøff, og dagligvarebutikkene opplever økt konkurranse fra andre markedskanaler som mat i farta, spise ute, faghandel og netthandel. Jobben i butikk hver dag blir derfor enda viktigere i 2017, sier Runar videre. Vi skal ta nye steg inn i en digitalisert hverdag, bidra til at forbrukeren kan ta grønnere og sunnere valg og ikke minst gjøre morgendagens handleopplevelse billigere og bedre. Det vil gi oss nye muligheter til fornyet tillit fra kundene, sier Runar.

Antall aktører som selger mat og drikke er økende, spesielt innenfor nettbasert dagligvarehandel. Dagligvaremarkedet inkludert netthandel utgjorde ved årsskiftet cirka 170 900 MNOK. Matkasser og dagligvarer på nett er ikke inkludert i tallene fra Nielsen, men estimerte tall viser et marked på cirka 1500 MNOK i 2016 og en totalvekst i markedet som helhet på 3,4 prosent. Omsetningen innenfor dagligvarer på nett vokste i 2016 raskere og mer enn tradisjonelle dagligvarebutikker.  

Andhøy, Institutt for Bransjeanalyse og Sissel Flesland, gjorde i 2016 en kartlegging av alle markedskanalene der nordmenn kjøper mat og drikke. Utviklingen viser at matvanene til forbrukerne er i endring.

Det var 3814 butikker i Norge på slutten av 2016, en netto økning på 8 butikker fra året før. Det er første gang på over 10 år at det er en vekst i antall butikker.

 

 

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495