Søndagsplakat

Søndagsplakat

Handel og Kontor og Virke dagligvare har utviklet Søndagsplakaten, som skal sikre lik praktisering blant kjedene.
21. april 2016

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104