Viktig avtale for å stanse avskoging

Viktig avtale for å stanse avskoging

Denne uken signerte NorgesGruppen, som eneste norske selskap, en internasjonal erklæring som skal bidra til å bevare tropisk regnskog i Brasil, området som kalles cerradoen.
26. oktober 2017

23 globale selskaper sluttet seg til erklæringen da Storbritannias prins Charles’ organisasjon International Sustainability Unit var vertskap for et møte som handlet om hvordan næringsliv og myndigheter kan øke tempoet i kampen mot avskoging.

- Avskoging er en av vår tids største miljøtrusler og har skapt store utfordringer knyttet til klimaet, urfolk, biologisk mangfold og helse. Derfor er er det nødvendig og gledelig at så mange store aktører ønsker å ta grep ved å slutte seg til denne erklæringen, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen.

Matproduksjon over hele verden har over tid bidratt til ødeleggelse av tropisk regnskog. Etter hvert som man har innført reguleringer i regnskogen i Amazonas, har man opplevd økende press på områder som har vært relativt urørt, som cerradoen i Brasil.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var til stede i London for å snakke om hvordan avskogingen kan reduseres.

– Dette er svært verdifullt og svært interessant. Verdifullt, fordi cerradoen har en enorm betydning for klimaet, for regn- og værforhold i hele Brasil, og for et unikt mangfold av dyre- og plantearter. Interessant, fordi dette er nok et eksempel på at businessverden tar ansvar og viser vei i kampen for planeten og kommende generasjoners levekår, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Blant selskapene som har signert erklæringen om å stanse ødeleggelse av Cerradoen i Brasil er blant andre Unilever, Nestlé, Walmart, IKEA, L'Oreal, McDonalds, Marks & Spencer, Tesco, Carrefour i tillegg til NorgesGruppen.

Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen

– NorgesGruppen har konkrete planer for å stanse avskoging i egne verdikjeder. Likevel er samarbeid viktig om vi skal løse klimautfordringene. Våre verdikjeder er globale og komplekse, og selv om vårt hovedfokus er å sikre at produkter vi selger lever opp til strenge krav, er det viktig at vi påvirker og støtter slike initiativ, sier Pedersen.