Felles innsats mot avskoging

NorgesGruppen slutter seg til erklæring om å redusere avskoging, som ble lansert på klimatoppmøtet i New York 23. september.
24. september 2014

FNs generalsekretær avholdt i går et klimatoppmøte i New York, som blant annet skal sette fokus på privat sektors aktiviteter for å redusere avskoging. 120 statsledere fra hele verden deltok, deriblant statsminister Erna Solberg.

I forbindelse med toppmøtet, ble New York-erklæringen om skog lansert. Land, sivilt samfunn, urfolk og private selskaper kommuniserte sitt engasjement for og sine forpliktelser til å redusere avskoging.

NorgesGruppen slutter seg til New York-erklæringen, som vil være åpen for tilslutning fra stater, selskaper og organisasjoner frem til klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Her finner du New York-erklæringen om skog

Uken før, fredag 19. september, møtte Klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren norsk næringsliv for å diskutere avskoging i utviklingsland.

NorgesGruppen gjorde rede for virksomhetens arbeid med spørsmål knyttet til avskoging og palmeolje.

NorgesGruppen vedtok i januar 2014 sin nye Strategi for Etikk og miljø i verdikjeden hvor virksomhetens viktigste mål innenfor miljøområdet er å «Redusere klimapåvirkning grunnet avskoging».

Videre har NorgesGruppen siden 2008 hatt en offensiv satsning på miljøforbedringer i egen verdikjede, med ambisjonen «Bærekraftig og klimanøytral» og store klimainvesteringer med tiltak innen transport, kjølemedier og energi.

NorgesGruppen jobber nå med en rekke problemstillinger innenfor biodrivstoff, bioplast, palmeolje, kjøtt og kvegdrift, og vi har siden 2010 redusert forbruk av palmeolje i egne merkevarer med ca. 1000 tonn per år.

Innen matvarer har NorgesGruppen kun to produkter (sjokolader) igjen med palmeolje i resepten, og er godt i gang med arbeidet innen ‘non-food’.

Bransjeinitiativ om palmeolje
For å styrke arbeidet med avskoging har NorgesGruppen også stilt seg bak NHOs initiativ for mindre etterspørsel etter palmeolje og bærekraftig palmeoljeproduksjon.

– Bedriftene ønsker å forhindre at produksjon av palmeolje bidrar til ødeleggelse av regnskog. Selskapene vil gjøre dette ved å redusere etterspørselen etter palmeolje eller bidra til at all palmeolje som benyttes skal være bærekraftig produsert, med respekt for mennesker, dyr og miljø, sier Dag Kjetil Øyna, direktør for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke og sekretær for initiativet.

– Innen utgangen av 2015, skal den palmeolje som benyttes være bærekraftig produsert eller sertifisert i samsvar med kriteriene til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Initiativets medlemmer vil jobbe for kontinuerlig forbedring av RSPOs standarder. Selskapene skal gradvis og innen utgangen av 2018, fase ut bruken av palmeolje, eller gå over til segregert eller sporbar og bærekraftig produsert palmeolje, og kunne dokumentere fremdrift årlig, sier Øyna.

NorgesGruppen var under frokostmøtet representert ved Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, og Inge Erlend Næsset, kvalitetsdirektør.

– Møtet med ministrene var konstruktivt. Vi er fornøyd med at vi har blitt enige om disse initiativene, som svarer godt til NorgesGruppens strategi og miljøambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral, sier Roskifte.

Les mer om initiativet på NHOs nettsider