Gjeldsfinansiering

Grønne obligasjonslån

Grønne obligasjoner er lån som utelukkende skal finansiere miljøriktige formål. Lånene vil bli brukt utelukkende til å finansiere eller refinansiere investeringer i klimavennlig distribusjon, miljøbygg og fornybar energi.NorgesGruppen har etablert et grønt rammevert for obligasjonslån i samarbeid med Handelsbanken. CICERO, senter for klimaforskning, har som ekstern og objektiv part vurdert rammeverket til "dark green" og gitt en governance score på "excellent". Arbeidet med bærekraft er en integrert del av forretningen til NorgesGruppen. Les mer om dette under Bærekraft eller i Års- og bærekraftrapporten.
 

Rapportering 2022 - Grønt rammeverk

Rapportering 2021 - Grønt rammeverk
Rapportering 2020 - Grønt rammeverk
Rapportering 2019 - grønt rammeverk
Klikk her for å lese rammeverket for grønne obligasjonslån
Klikk her for å lese CICERO sin Second opinion
Klikk her for å komme til investorpresentasjon 2021

Klikk her for å komme til investorpresentasjon februar 2019


 

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2024
Utestående beløp MNOK 400 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 12.02.2024
ISIN NO 0010843121 - Børsticker NORG120 G

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedleggFRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2025
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 05.03.2025
ISIN NO 0010869670 - Børsticker 124G

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2020/2026

Utestående beløp MNOK 650 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 08.09.2026
ISIN NO 0010881337 -  Børsticker 126G

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2021/2027

Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 10.05.2027

ISIN NO 0010996499 -  Børsticker 127ESG

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion

Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2023/2028

Utestående beløp MNOK 400 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 31.10.2028
ISIN NO 0013058552 -  Børsticker TBD

Låneavtale
Green Bond Framework
Cicero’s Second Opinion


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2023/2029

Utestående beløp MNOK 700 - Emisjonsramme MNOK 700 - Forfall 21.02.2029
ISIN NO 0012838301 - Børsticker NORG129ESG

Låneavtale 
Tilleggsavtale for 2. emisjon
Green Bond Framework    
Cicero’s Second Opinion    

Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg