Grønnere verdikjede

Grønnere verdikjede

Vi jobber hele tiden for at vår del av verdikjeden skal bli litt grønnere.

 

Ambisjonen er at driften vår skal bli klimanøytral innen 2030, og at vi skal bidra til at hele verdikjeden etter hvert oppnår det samme.

Vår kaffeproduksjon på Vestby har redusert sine klimagassutslipp med 85 prosent. Det ble mulig etter at produksjonen flyttet fra Filipstad i Oslo til Vestby i et bygg som er sertifiseringert til Breem Excellence. 

Veien mot klimanøytral

Når kaffen er ferdig produsert transporteres den videre ut til butikker over hele landet. To elektriske ferger skal frakte 150 konteinere med varer hvert døgn mellom Moss og Horten, varer som før ble fraktet med lastebiler på veiene. Fergene skal erstatte én million veikilometer med lastebiltransport i året og bidra til 5 000 tonn mindre CO₂-utslipp per år. 

Innen transport er våre mål at vi kun skal ha lastebiler på el og hydrogen, samt biodrivstoff fra bærekraftige kilder.

En annen investering som gir et vesentlig bidrag til NorgesGruppens mål om klimanøytral drift er det nye lageret i Sande. Bygget øker kapasiteten på Østlandet betraktelig og er fullt ut automatisert. Bygningen er satt opp etter de strengeste miljøkrav, og har oppnådd den høyeste mulige miljømerking Breem Outstanding.

NorgesGruppen har over tid investert i flere miljøvennlige butikker, og KIWI er en av kjedene som er helt i front. Hensikten er å se hva man kan oppnå av energisparing ved å samkjøre den beste tilgjengelige teknologien i en helhetlig løsning for en dagligvarebutikk. Miljøbutikker, som for eksempel KIWI Auli, har opptil 50 prosent lavere energiforbruk sammenliknet med en butikk på tilsvarende størrelse.

 

Vår ambisjon er å bli klimanøytral innen 2030, og å være en pådriver for å dreie hele verdikjeden for mat mot fremtidens lavutslippssamfunn.