Vår konkurransearena

Vår konkurransearena

Vi konkurrerer i et matmarked som omsetter for ca. 310 mrd. kroner (Virke). Det totale matmarkedet tilbyr mat og drikke, samt andre daglige forbruksvarer.

 

NorgesGruppen leverer handleopplevelser gjennom flere ulike konsepter: lavpris, supermarkeder, nærbutikker og mat-i-farta. Kjedekonseptene tilbyr en kombinasjon av fysiske butikker og netthandel, både fra selvstendige kjøpmenn og egeneide utsalgssteder i hele landet.

Distribusjon, innkjøp og matproduksjon er en integrert del av forretningen som sikrer kundene lave priser og godt vareutvalg og kjøpmenn et godt driftsgrunnlag. Når NorgesGruppen konkurrerer i det store matmarkedet, skal dette skje på kundens premisser og ved at vi er bevisst vår samfunnsrolle.

Mat- og daglige forbruksvarer omsettes i flere ulike salgskanaler. Nye aktører og forretningsmodeller innen dagligvare og tilstøtende bransjer vokser frem. I stigende grad vil vi se teknologi og brukergrensesnitt som endrer forbrukers beslutnings- og kjøpsprosesser. Med stadig flere aktører i matmarkedet øker konkurransen.

Et bevis på at aktørene konkurrerer hardt er at enkelte matvarer selges med tap og at lønnsomheten til NorgesGruppen reduseres i 2022.

De ulike kjedene innad i NorgesGruppen konkurrerer også seg imellom for å være kundens førstevalg. Det kommer kundene til gode ved at prisene holdes nede av priskonkurransen mellom kjedene.

Før pandemien var matmarkedet på ca. 300 mrd. kroner og vokste ca. 2 prosent årlig. Dagligvarebutikker sto da for omkring 60 prosent av omsetningen. Serveringssteder, kiosker og bensinstasjoner utgjør omkring 90 mrd. kroner og varehandel ellers utgjør omtrent 30 mrd. kroner. Omsetningsveksten i matmarkedet har de senere årene vært høyest utenfor tradisjonell dagligvarehandel. Det er spesielt serveringsbransjen, netthandel og bransjeglidningskategoriene som har hatt stor vekst.

Vår konkurransearena på 310 mrd. kroner