Frykter brems i solcellebyggingen

Frykter brems i solcellebyggingen

Regjeringen vil fjerne støtten til selskaper som produserer solenergi til eget bruk. NorgesGruppen og ASKO frykter konsekvensene for satsingen på solceller i Norge.
31. oktober 2015

– Forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er stikk i strid med behovet for et grønt skifte og grønne arbeidsplasser, sier Andre Tangerud, administrerende direktør ASKO ØST.

ASKOs satsing på solenergi startet med pilotprosjektet på Vestby, hvor olje- og energiminister Tord Lien foretok den offisielle åpningen i oktober 2014. Anlegget på Vestby er Norges største på 2.500 kvadratmeter.

Vestby-anlegget er likevel bare første skritt i retning av en storstilt satsing på solenergi i regi av ASKO. Bare på Vestby er potensialet over 26.800 kvadratmeter solcellepaneler, mens på øvrige ASKO-bygg i landet kan man bygge omkring 80.000 kvadratmeter med solcellepaneler.

Anleggene vil til sammen ha et potensiale for en årlig energiproduksjon på over 13 GWH, og vil være et viktig bidrag i å nå NorgesGruppen og ASKOs ambisjon om å bli klimanøytral.

Olje- og energidepartementet og NVE varsler at de vil stramme inn på støtten som gis via elsertifikatordningen. Det foreslås å kutte støtten til selskaper som kun produserer energi til eget bruk.

– Det er ikke aktuelt for oss å selge strømmen vi produserer når vi har behov for alt som produseres selv. Vi står fortsatt ved vår ambisjon om å bli klimanøytrale, men vi er nødt til å se nøye på vår videre satsing på solceller, dersom regjeringens forslag får gjennomslag, sier Tangerud.

NorgesGruppen og ASKO ønsker å gjøre det lønnsomt å ta gode valg for miljø og klima. Med dagens ordning vil elsertifikatene kunne stå for 17 prosent av investeringene i nye solcelleanlegg. Videre vil en slik utbygging være med på å skape lokale arbeidsplasser og bidra til lokale investeringer i solcelleanlegg over hele landet.

– Dersom vi skal få til et grønt skifte, er vi avhengig av at næringslivet satser på fornybar energi og at myndigheten legger til rette for dette. Denne innstrammingen i elsertifikatordningen er håpløst gammeldags, sier Marius Holm, leder i ZERO.

 

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597