Bærekraftig og klimanøytral

Bærekraft er også god butikk

Arbeid med bærekraftige løsninger gir gode forretningsmuligheter, og er et selvsagt ansvar for oss i NorgesGruppen. Det handler om å skape økonomiske, miljømessige og sosiale verdier for samfunnet, og for vår egen virksomhet på samme tid.

Vi ønsker å brøyte vei, og å utgjøre en positiv forskjell innen viktige samfunnsområder med behov for endring.

Arbeidet vi legger ned innen bærekraft, forsterker også egen lønnsomhet gjennom innovasjon og utvikling. Det er viktig for oss. Uten å inkludere hensyn til bærekrafts­utfordringer som klimapåvirkning eller helseeffekt, vil vi på lang sikt oppleve lavere lønnsomhet. Vi ønsker å bli trodd på at vi tenker langsiktig, og resultatene våre innen sunnhet, miljø, mangfold, distrikt og en bærekraftig verdikjede er de beste bevisene vi har på det.

Vi har fem innsatsområder i bærekraftarbeidet fram mot 2020. Vi håper og tror at vår innsats utgjør en forskjell, gjennom hele verdikjeden, fra jord og fjord til bord. Målet er at vår verdiskaping skal sette et positivt fotavtrykk i dag – og i årene som kommer.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan frem mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NorgesGruppen til at verdenssamfunnet skal nå disse målene.

Hvert av våre innsatsområder korresponderer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og du kan lese mer om hvilke mål vi jobber med, og hvor­dan vi bidrar til å nå dem, under omtalen av hvert område.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer