Mest mulig norsk til våre kunder

Mest mulig norsk til våre kunder

Vi ønsker å selge mer av norske produkter og er positive til alle tiltak som bidrar til at matproduksjonen i Norge kan økes.

NorgesGruppen ønsker å tilby våre kunder mest mulig norske produkter i våre butikker, enten det er snakk om kjøtt, fisk, meieriprodukter, frukt og grønnsaker, eller produkter fra de tradisjonelle norske merkevareleverandørene.

Det handler om at NorgesGruppen ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet. Som en stor norsk aktør i matmarkedet kan vi være med å bidra til vekst og verdiskaping, gjennom å legge til rette for arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og et levende landbruk i hele Norge.

Kundene ønsker norske produkter
Samtidig vet vi at kundene ønsker å kjøpe norske produkter. Ved å kjøpe fra den norske bonden, så bidrar vi til å opprettholde et landbruk kjennetegnet av god kvalitet, kortreist mat og lokal tilhørighet. Derfor ønsker vi å øke omsetningen av norskprodusert mat og være en samarbeidspartner for norske bønder. NorgesGruppen er positive til alle tiltak som bidrar til at mer av maten vi spiser er produsert i Norge, og derfor er vi opptatt av at landbruket skal ha gode rammevilkår, som legger til rette for økt matproduksjon i hele landet.

Landbruket og dagligvarebransjen er gjensidig avhengig av hverandre. Vi er en stor kunde av norsk landbruk, og norske landbruksprodukter er helt avgjørende for å tilby våre kunder et godt dagligvaretilbud.

Import koster like mye som norskprodusert
Klima og sesongvariasjoner gjør at 100 prosent norskandel på alle landbrukskategorier ikke er mulig. Vi ser imidlertid at norskandelen i våre butikker øker, og at vi kan selge mer norske produkter hvis det legges til rette for økt produksjon.

Når det ikke er tilstrekkelige volumer tilgjengelig fra norsk produksjon, må imidlertid import tas i bruk for å unngå tomme hyller. Et eksempel på dette er storfe, hvor Norge har forpliktet seg til å importere gjennom handelsavtaler. Det innebærer at om lag 10 prosent av volumet på storfe i Norge vil være import, uansett hva NorgesGruppen og andre aktører foretar seg. I tillegg har det over flere år vært periodevist underskudd av storfe, hvor myndighetene åpner for import (såkalt administrativ tollnedsettelse). Det er da markedsregulator, Nortura som importerer til landet.

NorgesGruppen jobber imidlertid for at import skal utgjøre en lavest mulig andel av salget i våre butikker.

Det er en myte at dagligvarekjedene tjener mer på å selge importert kjøtt enn norskprodusert. Det koster akkurat like mye å selge importert kjøtt som norskprodusert. Det er Nortura som er ansvarlig for markedsregulering og anbefaler import når markedets etterspørsel ikke kan dekkes av norsk råvare.

NorgesGruppen ønsker å selge det norske bønder produserer og i 2023 var det over 98 prosent norsk råvare på storfe og svin i våre butikker, mens norskandelen på lam, kylling og egg var på 100 prosent.

Verdikjeden for mat kjennetegnes av norsk eierskap
Verdikjeden for mat, fra de som produserer maten til butikkene som møter kunden, er kjennetegnet av langsiktig, norsk eierskap. Det er positivt for Norge og bidrar til at verdiskapingen blir værende i lokalsamfunnene og landet. NorgesGruppen har historie tilbake til 1866 og har i over 150 år vært preget av et ønske om å bidra med langsiktig tankegang, trygge arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Årlig investerer vi nærmere 3 milliarder kroner for å utvikle selskapet og legge til rette for fremtidig vekst og nye arbeidsplasser.

Mer lokalmat 
En tydelig trend er at forbrukerne ønsker å kjøpe lokalprodusert mat. NorgesGruppen har derfor i flere år satset stort på lokalmat, for å bygge opp leverandører. Målrettet og systematisk arbeid har resultert i et bredt vareutvalg og økt synlighet. Gjennom MENY sitt Matskattstipend og satsinger som Jacobs Utvalgte, er målet å bidra til å løfte lokalprodusert mat fra lokale bønder. I dag finner du omtrent 650 leverandører av lokalmat i NorgesGruppens butikker. Denne satsingen er strategisk viktig for NorgesGruppen, fordi det bidrar til å utvikle matnasjonen Norge gjennom tradisjoner, nye smaker, innovasjon, historie eller kvalitet.