– Vi skal forbedre oss og ta mer samfunnsansvar

– Vi skal forbedre oss og ta mer samfunnsansvar

Under lanseringen av boken «Mellommannen», fikk vi innblikk i historien om Joh. Johannson. Familien Johannson kommenterte også hva som blir viktig for NorgesGruppen fremover.
27. april 2016

I anledning 150-årsjubileet til selskapet Joh. Johannson, ble det 27. april lansert en ny bok om historien til Joh. Johannson og etableringen av NorgesGruppen.

Johan Johannson, konserndirektør detalj og eier i NorgesGruppen, kommenterte fremtiden til selskapet slik:

– Det handler ikke bare om markedsandeler, men også om å forbedre virksomheten og ta ulike former for samfunnsansvar.

Lansering av boka fant sted på Café Christiania i Oslo, med forretningsforbindelser, kolleger, presse og familiens venner til stede.

Bokens fulle tittel er «Mellommannen – Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016», og er skrevet av Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang, som er historikere ved Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI. Utgiver er Universitetsforlaget. 

Det var forfatterne fra BI som tok kontakt med familien Johannson. De ønsket å lære mer om handelens historie i Norge.

– Torbjørn Johannson var til min forbløffelse en helt vanlig og hyggelig fyr, sa forfatter Lars Thue omkring den første kontakten med familien.

– Vi har brukt Joh. Johannsons historie både til å lære mer om utviklingen av en bransje, og til å formidle en historie som er ukjent for mange, sa Thue videre.

Sosiolog Andreas Hompeland hadde forhåndslest boken og kommenterte den på humoristisk vis:

– Familien Johannson er kjent for å være ukjent. Med denne boken vil de være i vinden i 15 dager.

Videre hadde Hompeland en hilsen til forfatterne:

– Jeg har tillit til bokens uavhengighet og skikkelighet. Boken tar for seg et tema jeg ikke visste noe om, og heller ikke visste at kunne være så spennende.

Familien Johannson har bidratt med kildemateriale og vært representert i en bokkomité, som har kommet med innspill til manusutkast. Til stede under lanseringen fra familien var Knut Hartvig Johannson, Torbjørn Johannson og Johan Johannson.

– Dette har vært et gøy og givende prosjekt, selv om det også har vært tøffe diskusjoner, sa Torbjørn Johannson.

– Det er utrolig viktig at vi har fått historien dokumentert, og veldig bra at boken kommer nå i forbindelse med Joh. Johannsons 150-årsjubilieum, sa Johan Johannson.

Videre ble det diskutert temaer som er tatt opp i boken, blant annet konflikten med Stein Erik Hagen på nittitallet og integrasjon av engros og dagligvare under samme periode.

– Jeg mener at «seierherrene», som er et begrepet som forfatterne har brukt, er upresist om familien. Det var arbeidet til hele teamet, som besto av flere kjøpmenn i tillegg til oss selv, som gjorde at vi lyktes, sa Knut Hartvig Johannson.