Runar er konsernsjef

Runar er konsernsjef

NorgesGruppens konsernsjef Runar Hollevik er aller mest opptatt av at han leder et lag som drar lasset sammen.
30. juni 2022

Måten Runar snakker om NorgesGruppen og de ulike aspektene ved driften samt verdiene som etterstrebes, kan til tider minne om en spillende fotballtrener med kapteinsbindet rundt armen.
For er det noe som er viktig, så er det at NorgesGruppen er et lag hvor hvert individ bidrar til å løfte laget til nye høyder.

Hva er den største utfordringen NorgesGruppen har møtt på i løpet av karrieren din og hvordan løste dere den?
- Den største utfordringen ligger alltid foran oss og det er hvordan vi kan forbli relevante for kunden i et marked som stadig er i endring. Kunden stiller hele tiden nye krav når det kommer til å velge oss som det foretrukne handelsstedet.

Fortell litt om den verdien du ser i det å bli best i det du brenner for, samtidig som at viktigheten ligger i å ha et fokus på relasjon og sak.
- Det viktigste signalet vi sender ut er at vi er lagspillere som spiller på et lag. Det er selvsagt viktig å finne en spisskompetanse, ja, men samtidig er det viktig å vite at man skal spille hverandre gode. Det er holdningene og verdiene i samspill med spisskompetansen som bidrar til å skape verdi for laget. Samtidig må vi huske på at vi også skal ha det gøy på jobben, noe som henger sammen med at «Vi ser ikke etter karakterer, men vi ser etter karakter».


Hva anser du som NorgesGruppens største utfordringer i dag, samt hvilke faglige fokusområder ville du hatt som student for å gå løs på disse?
- Endringene i markedet. Det er noen hovedtrender som digitalisering med fokus på en rivende teknologisk utvikling hvor vi har behov for ny kompetanse ettersom vi bruker store datamengder. Utfordringer som bærekraft og det å skulle spise sunnere og skape et mindre fotavtrykk er en annen utfordring.


Hvordan skal man implementere bærekraft i NorgesGruppen til å bli en del av ryggraden i organisasjonen, og til å bli en lønnsom del av strategien?
- Mitt hovedansvar er å muliggjør at vi utnytter ressursene mer effektivt, noe som kan knyttes til grunnprinsippene i bærekraft. I praksis betyr dette at det blir mer lønnsomt og på sikt gi god økonomi. Det å gjøre investeringer som i nuet kan virke ulønnsomme, kan i fremtiden muliggjøre gevinst. Et eksempel kan knyttes til solcellene vi bruker på våre lagertak. Solcellene vi startet med var dobbelt så dyre som nå, men på bakgrunn av etterspørselen ble produksjonsvolumet økt, som igjen førte til reduserte kostnader.


Hvordan kan NorgesGruppen skille seg ut/få konkurransefortrinn i et matmarked som byr på så mange former for konkurranse?
- Mange vil inn i markedet som stadig er i endring. Vi i NorgesGruppen har en markedsandel på 30% i et matmarked hvor det finnes mange muligheter, hvor aktørene er mange og utvalget stort. Derfor satser vi på konsepter som Gigaboks og Dollarstore, noe som viser til at vi ønsker å ta større del i bransjeglidningene som skjer.


Hvordan vil du beskrive kulturen i NorgesGruppen?
- Som nevnt er det laget som presterer, det er mye hardt arbeid, men det er viktig å huske på å ha det gøy underveis. Skal man få til resultater er det viktig å ha fundamentet i bunnen: verdiene tillit og trygghet er viktig å fremheve. Jeg ønsker at vi skal sitte sammen i båten å fossro sammen, derfor blir min viktigste jobb å finne de beste folkene, spille andre gode og å få disse til å spille godt sammen.

Vi spurte våre følgere på instagram hva de kunne tenke seg å spørre Runar om. Dette var noen av spørsmålene vi fikk inn:

Når sier NorgesGruppen nei til løk med plastikk sokker rundt seg?
- All unødvendig plastemballasje skal erstattes med fornybare og resirkulerbare emballasjeløsninger, som også bidrar til redusert matsvinn. Vi har ambisiøse del mål innen 2025 og innen 2030 bør dette være løst.

Hvis du ikke skulle vært konsernsjef; hva er din drømmejobb?
- Er på verdens beste lag og har drømmejobben i dag. Skulle det vært noe helt annet ville det vært å bidra til at barn/ungdom kan være i aktivitet og føle mestring innenfor lagspill.

Når skal NorgesGruppen forby engangsgriller?
- Har kundene et behov, er det vår oppgave å tilby de beste og mest bærekraftige løsningene. Svaret er vel derfor aldri, så lenge det er etterspørsel, men løsningene må gå hånd i hånd med klima og natur.


Hvem er ditt forbilde og hvorfor?
- Foreldrene mine, fordi de lærte meg at du kommer langt med hardt arbeid og at du oppfører deg skikkelig, du er god nok som du er!

Hvordan ser morgenrutinen din ut?
- Våkner av meg selv litt før seks, rask dusj/morgenstell, stryke skjorte og frokost i farta eller på kontoret med kolleger i syvtiden. Voksne barn og kone som er oppe før meg, gjør det mulig. I helgene er det god lang frokost sammen med flokken.