Hva påvirker kundenes valg?

De fire mest effektive virkemidlene for sunnere valg er plassering, merking, pris og porsjonering.

Det er konklusjonen i en stor forskningsrapport fra 2017 som har sett på om virkemidler i butikk kan påvirke forbrukerne til å velge sunnere. Bak rapporten står seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og dr. Knut Ivar Karevold i GreeNudge. NorgesGruppen delfinansierte rapporten og har en treårig samarbeidsavtale med forskerne.

– Måten dagligvarebransjen utformer sine butikker på, kan være avgjørende for å stimulere norske forbrukere til å velge litt sunnere hver dag, og over tid bety en betydelig helsegevinst. Jeg er veldig glad for at NorgesGruppen ønsker å samarbeide videre, slik at vi kan teste ut metoder og virkemidler, sier Samira Lekhal.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter