Kontroll på energibruken

Kontroll på energibruken

Et nytt system for energiovervåkning og kontroll (ENVO) er utviklet av KIWI, og rulles nå ut i alle butikker. Det er ett av flere tiltak som har gitt gode resultater i arbeidet med energieffektivisering i NorgesGruppen.

– Dette er et prosjekt som med relativt små investeringer, 50 000 kroner per butikk, kan spare den samme butikken for omtrent 50 000 kWh årlig. Det gjør det enklere for oss å nå målet om å redusere strømforbruket i alle nye og eksisterende KIWI-butikker. Det er både økonomi og miljø på en gang, forklarer Vegard Myklebust i KIWI. Han har hatt ansvar for prosjektet.

De siste ti årene er det gjennomført et systematisk arbeid for å redusere energibruken i alle deler av NorgesGruppen. Det har gått på alt fra å introdusere lokk på frysere og kjøledisk, LED, utskifting av kuldeanlegg og bygging av flere miljøbutikker. ENVO-systemet systematiserer arbeidet ytterligere. Det er et skreddersydd overvåkningssystem for å redusere strømforbruk, servicekostnader og varmetap. Det er også koblet opp mot yr.no og integrert i butikkens ventilasjonsløsning. KIWI har høstet internasjonal anerkjennelse for systemet.

– ENVO-modellen har åpenbart overføringsverdi til andre butikker. Det etablerer en ny målestokk for optimal energibruk og -overvåkning i butikklokaler, sier miljøsjef Halvard Hauer i NorgesGruppen.

NorgesGruppens mål var å redusere energibruken med 18 prosent frem mot 2020, og det målet er overoppfylt. Reduksjonen har gått fra 16 prosent i 2019 til 26 prosent i 2020.

– Vi lå an til å nå målet ut fra arbeidet som er gjort de siste årene, men det ekstra «hoppet» skyldes unormal høy omsetning i 2020 på grunn av koronapandemien og et måltall basert på strømforbruk målt mot omsetning, sier Hauer.

I løpet av 2021 vil også MENY jobbe med forbedring av sine energiovervåkningssystemer og har videreutviklet overvåkningssystemet IWMAC.