Raskere rullering

ASKOs nye helautomatiserte kjølelager vil håndtere rundt 25 prosent av Norges forbruk av kjølte varer.

ASKOs nye helautomatiserte kjølelager vil håndtere rundt 25 prosent av Norges forbruk av kjølte varer.

Det nye kjølelageret i Vestby – døpt ASKO Sentrallager Kjøl – ble gradvis faset inn fra januar 2017. Sentrallageret har utstyr tilsvarende 400 trailere med reoler, roboter, kraner, baner og totalt 9000 motorer som sammen sørger for effektiv, automatisk håndtering av ferske varer. Det skal øke produktiviteten og gi raskere rullering i verdikjeden, bedre holdbarhet til kunde og muligheter til å tilby et bredere sortiment. Det vil også frigjøre kjølekapasitet ute på regionlagrene. Lageret har en sentrallagerfunksjon for hele landet, og har overtatt all håndtering av kjølevarer for ASKO Norge, ASKO Øst, ASKO Drammen og ASKO Vestfold-Telemark.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter