Unil har et indirekte soyafotavtrykk

Unil har et indirekte soyafotavtrykk

Det er flere utfordringer knyttet til soyaproduksjon. Særlig fremtredende er risikoen for avskoging på grunn av den økende etterspørselen etter dyre- og fiskefôr som inneholder soya.

Unil har som leverandør av animalske produkter et indirekte «soyafotavtrykk». Soyamel er den største kilden til protein i dyre – og fiskefôr både i Norge og globalt. Den norske forbruker konsumerer soya både gjennom produkter tilsatt soya, slik som vegetar- og melkefrie produkter og indirekte gjennom forbruket av både kjøtt og fisk. Dessverre har økende soyaproduksjon på verdensbasis skjedd på bekostning av regnskogen og andre viktige økosystemer.

En betydningsfull innsats med å stanse avskogingen i den brasilianske regnskogen er gjort. «Soyamoratoriet» er en frivillig avtale som forplikter flere næringslivsaktører til å ikke selge eller kjøpe soya dyrket på nylig avskogede regnskogsområder. Den tropiske savanneskogen «Cerrado» i Brasil er ikke omfattet av denne avtalen, og er i dag et utsatt område for avskoging til fordel for landbruksproduksjon, spesielt soyaproduksjon. Dette er særdeles problematisk da Cerrado’en er et unikt økosystem med et enormt biologisk mangfold.

Cerrado-manifestet

Å stanse avskoging forbundet med soyaproduksjon krever et globalt samarbeid mellom ulike aktører. Høsten 2017, signerte NorgesGruppen sammen med 22 andre globale selskaper det såkalte Cerrado Manifesto. Dette forplikter NorgesGruppen til å samarbeide med lokale og internasjonale interessenter for å stoppe avskoging og vegetasjonstap forbundet med produksjon av landbruksvarer i Cerrado-området.

Vårt «soyafotavtrykk»

Majoriteten av våre produkter med animalsk råvare har sin opprinnelse i Norge. Den norske kraftfôrbransjen importerer hovedsakelig bærekraftig soya sertifisert i henhold til ProTerra-standarden. I dag vet vi mindre om soyabruken i fôr blant våre utenlandske leverandører. Dette betyr at vårt potensielle «soyafotavtrykk» først og fremst er knyttet til våre produkter av importert animalsk råvare.

Vårt «soyafotavtrykk» kan delvis avveies ved å kjøpe såkalte soyasertifikater som støtter produksjon av bærekraftig RTRS-sertifisert soya. Unil kjøpte i 2017 totalt 773 slike soyasertifikater. Antallet sertifikater kjøpt er basert på antallet tonn importert animalsk råvare. RTRS er videre en støttespiller for «Cerrado-manifestet» og Unil kjøpte soyasertifikater rettet mot bønder i det utsatte Cerrado-området.

Ved å kjøpe slike soyasertifikater ønsker vi å støtte bærekraftig produksjon av soya, og som sådan bidra til økt tilgjengelighet av bærekraftig soya på markedet. Med dette har vi tatt et steg videre i riktig retning, men vi erkjenner at det fortsatt er en jobb å gjøre.

Fremover kommer vi til å fokusere på å kartlegge i hvilken grad våre utenlandske leverandører benytter bærekraftig soyabasert fôr. Denne kartleggingen er essensiell for å kunne øke vår innsats mot en avskogingsfri verdikjede.

Cerradoen i Brasil

  • Cerradoen er et stort savanneområde som strekker seg over flere delstater i Brasil.
  • Området har et enormt biologisk mangfold, og huser rundt 5 prosent av verdens biodiversitet.
  • Cerrado’en er med sine mange trær med dype røtter en essensiell «CO2-fanger».


Les hele Unils bærekraftsrapport 2017 her

Foto: Borut Trdina/iStockphoto.com

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter