Vaksinerer salaten

Vaksinerer salaten

Norske forskere vil hjelpe salatplanten til å stå imot skadegjørende sopp helt på egen hånd. Lykkes de, vil de ha skapt en naturlig og effektiv metode som gjør plantevernmidler overflødige.

De største skurkene i salatåkeren heter storknolla råtesopp, salatbladskimmel og gråskimmel. Dårlig økonomi for salatbonden, mye matsvinn og bruk av plantevernmidler følger i disse soppsykdommenes spor. Isbergsalatens skadegjørere har nemlig både utviklet resistens mot plantevernmidler og tilpasset seg forsvarssystemet i de resistente plantesortene. Men om norske forskere får det som de vil, er det forhåpentligvis snart slutt på ugagnen som disse plageåndene utsetter isbergsalaten for.

– Det å finne frem til en ny kjemikalie for å bekjempe dem er ingen bærekraftig løsning, for i fremtiden vil det sannsynligvis utvikles resistens mot det også. Vi tror derfor at veien å gå er å styrke plantens eget immunforsvar på en helt naturlig måte og lage en vaksine, sier Tage Thorstensen, forsker ved divisjon for bioteknologi og plantehelse, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) og prosjektleder for salatvaksinen.

Vaksiner av salat

Skal styrke immunforsvaret

Forskningsprosjektets ambisjon er å identifisere jordbakterier og naturlige stoffer som stimulerer produksjonen av forsvarsmolekylene i salatplanten slik at den unngår smitte. For å forstå alle mekanismene består forskningsteamet av tverrfaglig ekspertise: Ingeniører, mikrobiologer, molekylære biologer og eksperter på henholdsvis sopp, jord og salatplanter fra Nibio. Salatprodusenten Einar Kristen Aas fra Skallerød gård på Jeløya skal i en senere fase bidra slik at forskerne får testet teori ut i praksis.

– Vi ser for oss en tredelt strategi for å stimulere forsvaret, gjennom salatfrøene og salatplantens røtter og blader. Lykkes vi med dette, vil vi komme frem til en målrettet og bærekraftig løsning som gjør at salatfrø og salatplanter unngår smitte, sier Thorstensen.

Støttet av Grofondet

Forskningen er fullfinansiert av Grofondet, som har tildelt 1,8 millioner kroner fordelt over tre år til prosjektet. Tildelingen er gjort på bakgrunn av de positive konsekvensene det kan gi for norsk salatproduksjon. Det omsettes isbergsalat for omtrent 400 millioner kroner i året i Norge, men kun en tredel er norskprodusert. Mellom 20–30 prosent av de norske salatavlingene ødelegges hvert år av soppsykdom. Et annet viktig moment for tildelingen er at resultatene potensielt kan overføres til andre matvekster.

– Vi ønsker å støtte prosjekter som er av nytte for hele verdikjeden fra jord til bord, og tror at stimulering av plantenes naturlige immunforsvar vil være en miljøvennlig og bærekraftig metode som også kan overføres til andre grønnsaker, frukt og bær, sier Signe Bunkholt Sæter, leder for Grofondet.

Vaksine av salat 2
På samme måte som en vaksine styrker vårt immunforsvar mot sykdom, kan salatplantens immunforsvar styrkes mot sykdommene som ofte angriper den.

Grofondet

  • Etablert av NorgesGruppen, Gartnerhallen og BAMA.
  • Skal øke verdiskaping og forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter frem mot 2030.
  • Siden Grofondets første tildeling i januar 2017 har 20 ulike prosjekter fått tildelt nærmere 21 millioner kroner. Prosjektene er bærekraftige, innovative og har et stort nedslagsfelt. 

Vil du vite mer?

Besøk www.grofondet.no for mer info, og se YouTube-filmer av to av prosjektene som har fått støtte her

Foto: Caroline Roka

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter