- Butikk-Norge må bli sunnere

NorgesGruppen mener at dagligvarebransjen må gjøre mer for folkehelsen i Norge. De har derfor utarbeidet en egen helse- og ernæringsstrategi. Et av målene er å redusere saltmengden i matvarene med 15 prosent innen 2017.
26. mai 2014

Hver dag handler én million nordmenn i Kiwi, Meny, Spar eller Joker. Som Norges største innkjøper av mat har NorgesGruppen stor innflytelse over folks kosthold. Selskapet ønsker nå å bidra til en sunnere folkehelse og har derfor utarbeidet en helse- og ernæringsstrategi.

- Vi skal være best på sunn mat! Vi vil tilrettelegge for gode og sunne valg i butikkene, og bidra til å redusere mengden salt og sukker i matvarene. Vi vil rett og slett gjøre butikk-Norge sunnere, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen, som eier kjente profilhus som Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Stiller krav om salt-kutt
Ernæringsstrategien inneholder en rekke konkrete målsetninger for blant annet økt salg av frukt/grønt, grovt korn og fisk, samt reduksjon av salt og sukker. Målene skal nås innen 2017. Et av målene er å redusere saltmengden med 15 prosent for de produktene som bidrar med mest. I Danmark har den anerkjente ernæringsforskeren Ulla Toft beregnet at en reduksjon i saltforbruket med 25 prosent vil kunne spare over 1000 liv i året.

- Vi inviterer både leverandører og myndigheter til et forpliktende samarbeid for å bidra til å nå målet om 15 prosent saltreduksjon innen 2017. Det er et av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre for å bedre folkehelsen, sier Aina Marie Lien, ernæringsfysiolog i NorgesGruppen.

Hun viser til at folkehelsemeldingen har gode målsetninger om bedre kosthold, men er avhengig av samarbeid med dagligvarebransjen for å lykkes.

Gjort mye, men vil gå lengre
NorgesGruppen har allerede gjort mye for å påvirke folkehelsen, og viser til Kiwis momskutt- og nøkkelhulls-kampanje, samt ombyggingen av butikker slik at frukt og grønt er det første kundene møter.

- Vi har gjort mye for å gjøre det enklere og rimeligere å ta sunne valg, men vi vil lengre. Dersom vi lykkes i å nå våre ambisiøse helsemål, vil den norske folkehelsen bli bedre, sier Korneliussen.

Den 5. juni legges detaljene i selskapets ambisiøse helse- og ernæringsstrategi for de kommende tre årene frem for journalister, myndigheter og leverandører. Helse- og omsorgsminister Bent Høie innleder på seminaret.

Om NorgesGruppens helse- og ernæringsstrategi

  • Vedtatt av styret i NorgesGruppen og omfatter alle NorgesGruppens profilhus, egne merkevarer og selskapets innkjøpsavdeling

Om salt

  • I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt så mye som anbefalt.
  • Over tre fjerdedeler av saltet folk får i seg kommer fra industribearbeidede matvarer og mat på serveringssteder.
  • Verdens Helseorganisasjon mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gjøres.
  • Beregninger fra Danmark viser at kutt i saltmengden vil kunne spare samfunnet for 1,3 til 2 milliarder danske kroner i året.