- Drøy påstand fra NNN

- Å hevde at NorgesGruppen har tvunget frem Coca Colas beslutning om å innføre gjenvinnbar emballasje, er en meget drøy påstand fra NNN, sier konserndirektør Per Roskifte.
09. februar 2012

- Påstandene er feilaktige, og vi er meget skuffet over at NNN kommer med denne typen påstander. Coca Cola har tatt denne beslutningen helt på egen hånd. Det er naturligvis urealistisk å tro at NorgesGruppen kan presse ledelsen i Coca Cola til noe som helst. 

At norsk dagligvarehandel samlet ønsker gjenvinning velkommen som emballasjeløsning er ingen nyhet. Bransjen har i lang tid argumentert for at gjenvinning er en god løsning, ikke minst av miljømessige årsaker, sier Roskifte

Beslutningen som Coca Cola nå har tatt, er igjen et godt eksempel på at leverandørmakten er sterk. Coca Cola fatter sin beslutning ut fra hva som tjener deres interesser. At dette samtidig ivaretar samfunnsmessige interesser, ikke minst knyttet til miljø, innovasjon og en mer effektiv distribusjon, mener NorgesGruppen må ses på som positivt.

- Vi registrerer forøvrig at også Mack Bryggerier i Tromsø legger om produksjonen, og går over til gjenvinnbar emballasje. Mack sier selv dette vil redusere CO2-utslippene betydelig, sier Per Roskifte.

For spørsmål:

Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, 415 16 500