- Ser frem til en konstruktiv debatt fremover

- Mat er viktig for folk, og vi som en aktør i denne verdikjeden er avhengig av tillit fra våre kunder og samarbeidspartnere. Vi må tåle at søkelyset rettes mot oss, og ser derfor frem til en faglig god debatt, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.
13. april 2011

NorgesGruppen har hatt tett dialog med matkjedeutvalget og besvart spørsmål innenfor et bredt utvalg av temaer og forretningsområder. Rapporten gir omfattende kunnskap som kan bidra til å svekke myter og styrke den faglige debatten knyttet til bransjens utvikling. Imidlertid innfrir ikke utvalget de høye ambisjoner som er kommunisert. Man har valgt å se bort fra landbrukspolitikk, marginal konkurranse på leverandørleddet, norske avgifter og kostnadsnivå. Målsettingen med å gi et helhetlig svar på hvorfor norske matpriser er høye og hvorfor vareutvalget er begrenset, blir ikke faglig behandlet.

- Rapporten forklarer ikke tilstrekkelig forbrukers behov for å forstå hvordan pris, utvalg og kvalitet henger sammen, sier Tommy Korneliussen. - Vi ser nå frem til en debatt basert på en helhetlig tilnærming til hele verdikjeden.

For ytterligere henvendelser, kontakt:
Per Roskifte, tlf: 415 16 500