- Svinger mye fra måned til måned

- Svinger mye fra måned til måned

Konsumprisindeksen (KPI) for mat- og alkoholfrie drikkevarer viser at prisene svinger fra måned til måned, med en utvikling siste 12 måneder for mat- og alkoholfrie drikkevarer på 1,3 prosent (SSB). Det er lavere enn Konsumprisindeksen (KPI) totalt som har hatt en utvikling på 3,0 siste år.
10. august 2018

I juli måned har dagligvarebutikkene tradisjonelt færre kampanjeaktiviteter og derfor er det naturlig at vi ser prisøkninger fra juni til juli hvert år. Konsumprisindeksen (KPI) for mat- og alkoholfrie drikkevarer viser en økning på 3,6 prosent fra juni til juli i år. Matvareprisene økte også på samme tid i fjor, men for fjoråret totalt sett ble det tilnærmet nullvekst

Over tid følger matvareprisene den totale konsumprisindeksen.
- Utviklingen i matprisene bør sees over tid, fordi vi hvert år ser store svingninger etter et kjent mønster, sier direktør i Virke Ingvill Størksen. Dagligvarekjedene endrer prisene sine ofte for å sørge for at de er like billige eller billigere enn konkurrentene, sier Størksen.

Det er tradisjonelt økning i konsumprisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer etter 1. juli som følge av en årlig justering fra leverandørene. Prisene justeres årlig ved to faste datoer: 1. februar og 1. juli. I tillegg har tørken i landbruket bidratt til økte priser på grønnsaker i sommer.

Grafen under viser utviklingen i matvarepriser måned for måned over en 10-årsperiode (kilde SSB).

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisnivået på varer og tjenester som en gjennomsnittlig, norsk husholdning kjøper. Matvarer og alkoholfrie drikkevarer står for ca. 13 prosent av utgiftene i en gjennomsnittlig husholdning (kilde SSB).

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495