– En jobb som knuser myter

Lønn som Fortjent er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud som alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Nå åpner de egen butikk i Oslo.
04. mars 2015

NorgesGruppen har samarbeidet med Kirkens Bymisjon om Lønn som fortjent siden de startet opp i 2004. Vi samarbeidet først om levering av mat, og siden 2006 har NorgesGruppen også støttet økonomisk.

Lønn som Fortjent driver sosialt entreprenørskap. I tillegg til gaterydding produserer de dekorasjonsengler i glass og notatbøker. Inntektene går til å lønne arbeiderne som lager produktene.

På bloggen Bystemmer.no skriver Berit Mathisen i dag:

«Bare det å kunne gå til et lønnet arbeid hever selvtilliten til folk som lenge har vært avhengig av trygd og eventuell sosialhjelp. Lønn som Fortjent er på en måte sikkerheten min. Det er fint å vite at jeg har en jobb å gå til, at det er et sted som har bruk for meg.»

«Det er en myte at narkomane og alkoholikere ikke er pålitelige og kan gjøre en bra jobb. Men myten er så sterk at noen begynner å tro så dårlig om seg selv.»

I dag formidles 218 jobber pr. uke. De fleste av arbeiderne har store rusutfordringer og har hatt det over mange år. Ved å arbeide hos Lønn som Fortjent 4 timer pr. dag, i stedet for å ruse seg, forbedres både helse og livskvalitet. Dette igjen sparer samfunnet for bruk av helse- og sosialvesenet, politi og rettsvesen.

Lønn som fortjent har blitt en suksesshistorie som nå står på egne ben økonomisk. Onsdag 4. mars åpner de egen butikk i Oslo sentrum, Fred Olsens Gate 3 B.

På nettsidene til Lønn som Fortjent kan man lese mer og bestille produkter:

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Lonn-som-fortjent/