Fokus på økologi innen storhusholdning og servicehandel

NorgesGruppen og ASKO satte økologi på dagsordenen under årets kunde- og leverandørtreff for storhusholdning og servicehandel.
06. februar 2008

NorgesGruppen og ASKO arrangerte nylig sitt årlige kunde- og leverandørtreff, der kjedekunder og leverandører innen storhusholdning og servicehandel gjennom et todagers program fikk faglig påfyll med fokus på økologi.

Møtet ble åpnet av statssekretær Ola T. Heggem fra Landbruks- og matdepartementet, som blant annet redegjorde for regjeringens økologiske målsetting om at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015. Heggem påpekte også at mange forbrukere er villige til å prøve økologisk mat dersom tilbudet er der, og at dette er muligheter som blant annet reiselivsnæringen kan ta tak.

Ansvarlig for arrangementet og programmet var innkjøpsdirektør Storhusholdning i NorgesGruppen, Bjørn Stangjordet, og temaet for det faglige programmet var ikke tilfeldig: " -Vi valgte økologi som tema fordi det er aktuelt i media og i diskusjoner i bransjen, selv om andelen økologiske varer foreløpig bare er ca 1 %. Vi ønsket å belyse hva økologi er og argumenter for å velge økologisk, og samtidig sette søkelyset på de utofrdringer som også finnes ved å tilby et økologsk sortiment", forklarte Stangejordet om hvorfor økologi ble tema for årets møte.

NorgesGruppen ønsker et økt fokus på økologiske matvarer, og ikke minst innen dagligvare har dette kommet til uttrykk. Satsningen har blant vært gjennom prosjektet "Naturlig bortskjemt mat", der NorgesGruppen har vært med siden starten.