Foreløpig grønt lys for innkjøpssamarbeid

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har vedtatt at ICA Norge og NorgesGruppen får fortsette samarbeidet om innkjøp i tiden frem til Konkurransetilsynet har fattet endelig vedtak i saken.
08. juli 2013

NorgesGruppen anket 3. mai Konkurransetilsynets avgjørelse om midlertidig stans av innkjøps- og distribusjonsavtalen med ICA Norge. FAD gir klagen støtte og skriver i pressemelding i dag, 8. juli, at ICA Norge og NorgesGruppen tillates å gjennomføre samarbeidsavtalen frem til Konkurransetilsynet har fattet endelig vedtak eller avsluttet sin behandling av saken. Vilkåret er at ICA Norge i samme periode avstår fra å nedlegge sin nåværende selvstendig fungerende grossist- og distribusjonsvirksomhet.

Vedtaket innebærer at ICA og NorgesGruppen kan påbegynne innkjøpssamarbeidet selv om Konkurransetilsynets avgjørelse i hovedsaken ikke foreligger. Samarbeidet knyttet til engros og distribusjon kan imidlertid ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har tatt endelig stilling i saken.

NorgesGruppen er tilfredse med at at departementet med dette har stadfestet at de ikke er bekymret for gjennomføring av innkjøpssamarbeidet. NorgesGruppen mener at samarbeidsavtalen med ICA Norge vil styrke konkurransen i dagligvaremarkedet ved at fire dagligvaregrupperinger opprettholdes med bedre forutsetninger for å konkurrere.


Om samarbeidsavtalen mellom ICA Norge og NorgesGruppen

  • ICA og NorgesGruppen varslet 4. januar Konkurransetilsynet om en samarbeidsavtale om felles innkjøp og engrosleveranser.
  • Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat.
  • ICA Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.
  • Avtalen er tidsbegrenset og løper i fem år. Den er gjensidig oppsigelig.
  • Konkurransen mellom ICA Norge og NorgesGruppen mot forbruker vil fortsette som før.
  • 19. april fattet Konkurransetilsynet vedtak om midlertidig opphør av samarbeidet mellom ICA og Norgesgruppen. ICA og Norgesgruppen påklagde dette vedtaket 30. april og 3. mai.