Fornyer samarbeidsavtalen med Turistforeningen

Fornyer samarbeidsavtalen med Turistforeningen

Med Fuglemyrhytta som kulisse signerte NorgesGruppen og Turistforeningen fornyet samarbeidsavtale denne uken. Dermed er det duket for tre nye år som turpartnere.
05. november 2021

I god DNT-ånd tok vi beina fatt og gikk de knappe tre kilometerne fra Skådalen t-banestasjon og opp til DNTs ubetjente hytte Fuglemyrhytta for å markere at samarbeidet fortsetter i nye tre år. Konsernsjef Runar Hollevik og DNTs generalsekretær Dag Terje Solvang ledet an, og med matpakke i sekken og kaffe på termos markerte de vårt felles fokus på folkehelse, sunn mat og bærekraftig utvikling.

- Vi er veldig glad for at NorgesGruppen med sin bredde av virksomheter og tilstedeværelse over hele landet fortsatt vil være en av DNTs viktigste samarbeidspartnere, sier Dag Terje Solvang.

- DNT og NorgesGruppen har som fellesmål å koble flest mulig på naturen på en bærekraftig måte, sier Runar Hollevik - Det gjør vi blant annet gjennom KIWIs satsing på Kom deg ut-dagen, MENYs engasjement i turkonseptet Topp7 og ASKOs fokus på fjellturer for ansatte. Ali Kaffe er dessuten vel etablert som turkaffen, og vi har begynt å se på muligheter for å få til noe på produktsiden når det kommer til sunn turmat.

Den første samarbeidsavtalen mellom DNT og NorgesGruppen ble signert i 2016, så vi er nå på god vei inn i vår tredje samarbeidsperiode. Den fornyede avtalen gjelder ut 2024.

Relaterte saker