Fortsatt sterk vekst på økologi

NorgesGruppen fortsetter den gode veksten på økologi, med en økning i salget på 43 % mot samme periode i 2006. Meieriprodukter er fortsatt største varegruppe, men frukt og grønt tar innpå.
20. juni 2007

- Vi ser at vår beviste satsning på økologi har gitt resultater og det er svært gledelig, sier kategorisjef for økologi, Line Byberg Høienholm. Alle våre supermarkeder skal ha et godt utvalg av økologiske produkter, og målsetningen er å ha et økologisk alternativ til alle volumvarer. I dag har vi over 400 produkter og ser at vi nærmer oss målsettingen, fortsetter Høienholm.

Meieri er fortsatt størst
Meieriprodukter er fortsatt totalt den største varegruppen i salg av økologiske varer, men størst vekst har det vært i kategoriene frukt og grønt, tørrvarer og ferskt kjøtt.

Frukt og grønt hadde i perioden en vekst på hele 60,5 %. Varegruppen hadde også den største verdiøkningen i salg, og er i dag den nest største varegruppen innen økologi.

- Årsaken til den gode utviklingen kan være mange, men vi ser at spesielt salget av frukt og grønt og kjøtt har økt i perioden. Det er særlig gledelig å se at utviklingen på kjøtt har vært så bra. Vi har hatt et godt samarbeid med flere av våre leverandører, som igjen har jobbet mye for å øke kvalitet, utvalg og levering av økologisk kjøtt, smiler kategorisjef Line Byberg Høienholm.