Fremgangen fortsetter for NorgesGruppen

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2011.
29. mars 2012

NorgesGruppen har fortsatt vekst i driftsinntektene. Økningen skyldes hovedsakelig organisk vekst, oppkjøp og nyetableringer av butikker. NorgesGruppens driftsresultat er styrket i 2011 sammenlignet med 2010.
 
  • Driftsinntektene i 2011 ble 58 641 MNOK (55 675 MNOK), en økning på 5,3 %.                 
  • Driftsresultatet (EBIT) ble 2 459 MNOK (2 105 MNOK), en økning på 16,8 %.
  • Resultat før skatt i 2011 ble 2 155 MNOK (1 866 MNOK), en forbedring på 15,5 %.

Resultatrapporten for 2011 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00

Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60