God utvikling for NorgesGruppen

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet regnskapet for første halvår 2012.
30. august 2012

- Driftsinntektene i 1. halvår 2012 ble 29 746 MNOK (28 211 MNOK), en økning på 5,4 %.
- Driftsresultatet (EBIT) ble 1 435 MNOK (1 137 MNOK), en økning på 26,2 %.
- Resultat før skatt 1. halvår 2012 ble 1 298 MNOK (1 001 MNOK), en forbedring på 29,7 %.

Konsernets bokførte egenkapital var 9 476 MNOK pr. 30. juni 2012, mot 9 505 MNOK ved utgangen av 2011.

Resultatrapporten for første halvår 2012 er vedlagt.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte, Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør, finans og økonomi, tlf: 41 53 32 60